Patruliavimas

Patruliavimas - tai kliento objekto (pastatų/teritorijos) patikrinimas kelis kartus per parą, pagal tam tikrą, su klientu suderintą laiko grafiką.

G4S Lietuva patruliavimo paslauga

planinė objektų patikra

Teikiant patruliavimo paslaugą, „G4S Lietuva" greitojo reagavimo ekipažas (GRE) periodiškai patikrina kliento objektą - įvertina situaciją patalpose bei pastato išorėje. Pastebėjęs pažeidimus, GRE informuoja apie tai „G4S Lietuva“ valdymo centrą ir imasi visų leistinų priemonių, kad nebūtų padaryta dar didesnė žala.  Valdymo centro operatorius, gavęs iš patruliuojančio ekipažo pranešimą apie incidentą ar avariją kliento objekte, nedelsdamas iškviečia specialiąsias tarnybas ir praneša apie įvykį klientui.
^