Skip to main content

Vadybos politika

Saugos tarnybos "G4S Lietuva" vadybos politika apima kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politiką. Joje taip pat išdėstytos įmonės strateginės nuostatos.

Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

(Patvirtinta 2022-07-27)
 
Sukūrėme, įgyvendinome, prižiūrime ir nuolat geriname integruotą vadybos sistemą, atitinkančią kokybės vadybos (LST EN ISO 9001:2015), aplinkosaugos (LST EN ISO 14001:2015), darbuotojų saugos ir sveikatos (LST ISO 45001:2018) standartų reikalavimus.
 
Mūsų tikslas
Tarnaujame ir saugome klientus, bendruomenes ir žmones visame pasaulyje.

Mūsų vizija
Būti patikimiausiu paslaugų partneriu pasaulyje.

Mūsų misija
Palaikydama išskirtinius santykius su klientais, įmonė siūlo proaktyvius sprendimus, pažangiausias išmaniąsias technologijas ir klientų poreikiams pritaikytas paslaugas, kurios leidžia jiems sutelkti dėmesį į savo pagrindinę veiklą.

Mūsų vertybės
Esame LANKSTŪS, PATIKIMI ir NOVATORIŠKI.
Mūsų veiklos principai grindžiami RŪPESČIU, todėl pirmenybę teikiame žmonėms ir SAUGUMUI.
Mes vadovaujamės KOMANDINIU DARBU ir visada dirbame SĄŽININGAI.

Mūsų įsipareigojimai:
 • siekti etiškos, atsakingos ir darnios plėtros;
 • teikti aukščiausius standartus ir prisiimtus įsipareigojimus atitinkančias paslaugas, tenkinančias suinteresuotųjų šalių lūkesčius;
 • užtikrinti teisinių ir kitų taikomų reikalavimų laikymąsi;
 • atvirai bendradarbiauti su klientais, tiekėjais, subrangovais, priežiūros institucijomis;
 • užmegzti ir palaikyti santykius su atsakingais ir patikimais tiekėjais bei subrangovais;
 • ugdyti darbuotojų sąmoningumą, atsakingumą ir kompetencijas;
 • tobulinti technologijas, procesus, sprendinius, siekiant didžiausios naudos klientams, darbuotojams ir aplinkai;
 • suprasti, valdyti ir mažinti veiklos poveikį aplinkai, įskaitant, bet neapsiribojant, tausų gamtos išteklių ir energijos vartojimą, atliekų bei oro taršos mažinimą;
 • šalinti arba maksimaliai sumažinti pavojus darbo vietose, kad darbuotojai dirbtų saugiomis ir sveikomis sąlygomis;
 • sudaryti galimybes darbuotojams aktyviai dalyvauti priimant, įgyvendinant ir tobulinant sprendinius veiklos kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos klausimais;
 • reguliariai vertinti vadybos sistemos tinkamumą, adekvatumą, rezultatyvumą ir nuolat gerinti vadybos sistemą.
^