Skip to main content

Mācības

G4S mācību centrs piedāvā profesionālas mācības, kas atbalsta uzņēmuma stratēģiskos mērķus un nodrošina to ar kompetentiem, profesionāliem un motivētiem darbiniekiem, veicinot organizācijas, kura mācās, attīstību
karjera

G4S mācību centrā pieredzējušu, augsti kvalificētu pasniedzēju vadībā tiek realizētas sekojošas mācības:

  • attīstības programmas dažādu līmeņu vadītājiem un speciālistiem
  • prakstiskās un teorētiskās mācības apsardzes darbinieku kvalifikācijas celšanai
  • apsardzes darbinieku kursi sertifikāta iegūšanai
  • sagatavošana eksāmenam Valsts policijā, apsardzes darbinieka sertifikāta pagarināšanas gadījumā
  • mācību kursi kvalifikācijas pārbaudījumam par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci
  • adaptācijas programma jaunajiem administrācijas darbiniekiem
  • mācību kursi Ostas drošības virsnieks un Ostas iekārtu aizsardzības personāls
^