Skip to main content

Intern noodplan

Het bedwingen en beheersen van incidenten opdat de effecten en schade aan mens, milieu en goederen minimaal zou zijn.
Intern noodplan

 
   Doelstellingen
 
  • Het bedwingen en beheersen van incidenten opdat de effecten en schade aan mens, milieu en goederen minimaal zou zijn.
  • Het uitschrijven van procedures rond de maatregelen die het bedrijf intern moet nemen om de mens en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van zware ongevallen, en om deze effectief uit te voeren.
  Inhoud Resultaat
 
  • Vastleggen van de personen/functies die bevoegd zijn om de noodprocedures in werking te laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en coördinatie van de interventie op het terrein
  • Vastleggen van de persoon/functie die verantwoordelijk is voor de contacten met de autoriteit belast met het externe noodplan
  • Beschrijving van de maatregelen ter beheersing van alle voorzienbare ongevallen evenals van de maatregelen ter beperking van de gevolgen ervan
  • De maatregelen om de risico's te beperken voor de personen die zich op het terrein bevinden, i.e. de alarmprocedures en de gedragsregels
  • Regelingen voor het verwittigen van de autoriteit die bevoegd is voor het initiëren van het externe noodplan
  • De nodige opleidingen van het personeel
  • De regelingen om steun te verlenen aan de bestrijdingsmaatregelen buiten het bedrijfsterrein.

G4S Training & Consultancy Services levert u een kant-en-klaar wettelijk correct intern noodplan af. De klant kan dit zelf of met onze assistentie up-to-date houden.

  Voor wie Vereiste voorkennis
 

Management & safetyverantwoordelijken van de site.

Geen.

G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies. Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar. 
 
^