Skip to main content

Disclaimer

Hieronder kan u onze algemene voorwaarden raadplegen.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verlenen over G4S België, zijn filialen en zustermaatschappijen (‘G4S’), en de diensten die ze verlenen.

De inhoud van de G4S-website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan er geen aanspraak worden gemaakt (uitdrukkelijk of impliciet) op de juistheid en volledigheid van de inhoud op deze website of die van derden gekoppeld aan deze website.

De informatie op deze website impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging, verkoop of aankoop van aandelen in G4S.

Door gebruik te maken van deze website erkent u dat G4S in geen geval aansprakelijk is  – voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving – voor schade (met inbegrip van bijzondere, indirecte of gevolgschade), ongeacht of dit gebaseerd is op contractenrecht of een onrechtmatige daad die voortvloeit uit of in verband staat met (a) de informatie op deze site of die van derden waarnaar gelinkt wordt vanuit deze website, en (b) de beschikbaarheid of prestaties van deze site.

De verschaffing van diensten en producten door G4S is onderhevig aan de algemene contractvoorwaarden van G4S voor diensten en goederen, waarvan een kopij kan worden afgeleverd op verzoek.

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Alle intellectuele eigendom van G4S (met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, patenten en emblemen) en merken in deze inhoud zijn eigendom van G4S. Het materiaal op deze website mag niet voor andere dan privédoeleinden worden gedownload, afgedrukt, aangepast, gewijzigd of gepubliceerd – in welke vorm ook – zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van G4S.

^