Skip to main content

Video monitoring

Videobewaking de klok rond is de ideale oplossing om vanop afstand elke situatie goed te kunnen inschatten. Die snelle verificatie maakt op zijn beurt dat we onmiddellijk en efficiënt kunnen reageren.
video monitoring

Dankzij verificatie via video kan twijfel snel worden opgeheven. Het is immers een snelle en accurate bijkomende analyse van een geregistreerde alarmmelding. De huidige wetgeving  maakt dat politiediensten enkel nog zullen optreden als er na verificatie voldoende aanwijzingen zijn van indringing of poging tot indringing. 

Met video-monitoring is camerabewaking op afstand mogelijk, 24/7. Via een beveiligde verbinding kunnen de camera’s zelfs worden bediend en gestuurd vanop afstand.

Wat video-monitoring betreft, bieden we 3 diensten:

 • Video verification: naar aanleiding van een alarm gaat G4S via de camera’s na wat de oorzaak is, en hoe de toestand evolueert. Dat geeft een toegevoegde waarde tijdens het uitvoeren van de instructies, of bij de informatie-overdracht naar politiediensten of andere hulpdiensten.
 • Virtuele rondes: operatoren doen een virtuele tour doorheen uw bedrijf door een sequentie van camera’s te bekijken. Op deze manier kunnen we preventief ingrijpen bij vaststelling van een onveilige situatie.
 • Remote access/video assistance: we verlenen toegang op afstand, sluiten op afstand of bij een incident verlenen we assistentie vanop afstand via video.

Elk bedrijf is uniek. Bekijk samen met ons hoe we video-monitoring voor u kunnen uitbouwen.

Virtuele rondes

Wat?

Bij een virtuele ronde krijgt een bewakingsagent op afstand toegang tot uw (bestaande) camerasysteem, veelal via het internet. De beelden van de geïnstalleerde camera’s worden op regelmatige momenten één voor één grondig bekeken. Na elke virtuele patrouille wordt een rapport opgesteld en gearchiveerd. Merkt de bewakingsagent een ongewenste of verdachte activiteit op? Dan voert hij de instructie procedure uit die vooraf met u werd overeengekomen.

Grootste troeven?

 • CCTV is altijd actief en registreert alles; 
 • Optimale inzet van bewakingsagenten;
 • Ideale aanvulling op andere beveiligingsoplossingen;
 • Grote flexibiliteit: u bepaalt de frequentie van de controles;
 • Verbetering of ondersteuning van (risicovolle) fysieke rondes;
 • Grondige bewaking, controle en bescherming van uw eigendommen;
 • Veelzijdig inzetbare oplossing waarmee u tijd, geld en het milieu spaart. 
 • Potentiële indringers weten niet wanneer de rondes plaatsvinden zodat ze geen controles kunnen omzeilen.
^