Skip to main content
Privacy G4S

Privacy

Beleid gegevensverwerking van G4S Belgium

G4S neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In het pdf-documenten dat u hieronder kan downloaden, legt G4S Belgium uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit beleid kunt u terecht bij onze privacy officer, via privacy.gdpr@be.g4s.com.

G4S Belgium

G4S Belgium: algemeen

Lees hier het algemeen beleid gegevensverwerking van G4S België: hoe implementeerde G4S de GDPR en verzekert het de constante naleving ervan?

beleid gegevensverwerking departement Aviation Security

Aviation Security

Lees hier hoe G4S Aviation Security persoonsgegevens verwerkt van G4S-medewerkers, bezoekers, klanten en leveranciers van Brussels Airport bij onze activiteiten op Brussels Airport.
beleid gegevensverwerking: departement Business Development

Business Development

Lees hier hoe ons departement Business Development persoonsgegevens verwerkt van klanten, prospecten en consultants die wij contacteren bij de ontwikkeling van nieuwe commerciële activiteiten.
beleid gegevensverwerking departement Business support & Login

Business Support & Login

Lees hier hoe ons departement Business Support & Login persoonsgegevens verwerkt van G4S-medewerkers bij de administratieve opvolging van opleidingen, ministeriële kaarten, planning en algemene administratie.

beleid gegevensverwerking departement Finance

Finance

Lees hier hoe ons departement Finance persoonsgegevens verwerkt van G4S-medewerkers, leveranciers en klanten bij het beheer van boekhouding, klanten- en leveranciersfacturen en onkostennota’s.
beleid gegevensverwerking departement HR Administration Payroll

HR Administration Payroll

Lees hier hoe onze personeelsadministratie G4S-personeelsgegevens verwerkt teneinde elke werknemer tijdig en correct te betalen, alsook teneinde te voldoen aan onze sociale verplichtingen.

beleid gegevensverwerking departement Marketing & Communication

Marketing & Communication

Lees hier hoe onze dienst Marketing & Communication persoonsgegevens van G4S-medewerkers, klanten en potentiële klanten verwerkt.
beleid gegevensverwerking departement Monitoring

Monitoring

Lees hier hoe onze meldkamer persoonsgegevens van klanten en leveranciers verwerkt bij de monitoring van camerabeelden, noodoproepen en alarmsystemen.

beleid gegevensverwerking departement Prevention

Prevention

Lees hier hoe onze preventiedienst persoonsgegevens van G4S-medewerkers verwerkt bij het verzekeren van het welzijn op het werk, de veiligheid op de werkvloer en de opvolging van arbeidsongevallen. 
beleid gegevensverwerking departement Procurement

Procurement

Lees hier hoe onze dienst Procurement persoonsgegevens van G4S-medewerkers en leveranciers verwerkt bij het beheer van al onze aankopen.
beleid gegevensverwerking departement Recruitment & development

Recruitment & Development

Lees hier hoe onze aanwervings- en ontwikkelingsdienst persoonsgegevens van G4S-medewerkers en sollicitanten verwerkt bij het aanwerven van nieuwe collega’s en bij de begeleiding van de verdere ontwikkeling van onze actieve medewerkers.

beleid gegevensverwerking departement Safety solutions

Safety Solutions

Lees hier hoe onze diensten Fire & Safety en Safety Systems persoonsgegevens verwerken van G4S-medewerkers, klanten en leveranciers bij het aanbieden van safety diensten. 
beleid gegevensverwerking departement Sales

Sales

Lees hier hoe onze verkoopsdienst persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten verwerkt bij het opmaken van contracten en offertes op maat en het beheer van onze klantenrelaties.
beleid gegevensverwerking departement Security System Operations

Security System Operations

Lees hier hoe onze technologie-experts persoonsgegevens van G4S-medewerkers, klanten en leveranciers verwerken bij de installatie en onderhoud van elektronische veiligheidssystemen.

beleid gegevensverwerking departement Training & Consultancy

Training & Consultancy

Lees hier hoe ons Trainings- en consultancycentrum persoonsgegevens van opleidingsdeelnemers, lesgevers en klanten verwerkt.
^