G4S Training

Opleidingen

  ❗❗ G4S Training & Consultancy wenst zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en ziet zich daarom genoodzaakt al de opleidingen uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum. Er wordt immers voorrang gegeven aan de gezondheid van onze cursisten en hun omgeving.

De basisopleiding tot bewakingsagent is nu beschikbaar via ons e-learning platform. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad “Bewaking”.

De opleidingsinstelling van G4S is erkend door FOD Binnenlandse Zaken en heeft zich gespecialiseerd in de opleiding van personen die zich inzetten voor de veiligheid, bewaking en bescherming van fysieke personen en hun onmiddellijke omgeving. Met meer dan 150 verschillende opleidingen, 190 lesgevers en meer dan 12.000 cursisten per jaar, zijn we een van de grootste trainingscentra van het land.

G4S TRAINING & CONSULTANCY SERVICES NV

Poverstraat 75 blok 44 - 1731 Zellik (Asse)
^