Skip to main content

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Onze drie pijlers voor maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn: people, planet en profit. Geen holle begrippen, maar echte fundamenten om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te laten steunen, groeien en bloeien.
Tripple bottom line

Naast onze professionele betrokkenheid willen we graag een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. Bovendien stellen de overheid en het bedrijfsleven steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Ons '2020 Sustainability Report' bevat onze sociaaleconomische en milieurapportage, updates over onze materiële kwesties, casestudies en nog veel meer. In ons verslag besteden we aandacht aan het belangrijke werk dat onze collega's verrichten en dat ons trots maakt

In de context van het internationale beleid van G4S focussen we op de onderwerpen die belangrijk zijn voor ons en waar we het verschil kunnen maken. We besteden aandacht aan de ‘triple bottom line’: people, planet, profit.

People

Dit begrip heeft betrekking op een eerlijke en gunstige bedrijfspraktijk ten aanzien van de gemeenschap en zelfs de regio waarin we zaken doen. Onder het thema ‘people’ valt alles wat direct raakt aan de mensen uit onze gemeenschap. 

Intern welzijn

 • Vitaliteitsprogramma (V4You): we helpen medewerkers om gezond, energiek en sportief te blijven. Dit aan de hand van een aantal gezondheidscoachings en sportieve challenges. Per challenge steunen we bovendien ook een goed doel met een gift. 

 • Employee Assistance Program: in samenwerking met een externe partner stelt G4S gratis een ondersteuningsprogramma ter beschikking voor alle medewerkers en hun inwonende familieleden. Hiermee willen we hen ondersteunen, gaande van een psychologische hulplijn tot praktische informatie over alledaagse topics.
G4S kwart triathlon
 • Bsit: we bieden voor onze medewerkers een gratis account aan zodat de stap naar het nemen van een babysitter kleiner wordt en iedereen kan genieten van wat (me)-quality time.

 • Structureel telewerken: voor de functies waar mogelijk werken onze medewerkers structureel van thuis uit - ook post-corona. Om hen daar zo goed mogelijk in te ondersteunen hebben we in samenwerking met Mensura een aantal workshops georganiseerd rond: vitaliteit, psychosociaal welzijn en ergonomie.

 • Speak Out: via dit platform kunnen medewerkers melding maken van situaties die plaatsvinden en niet conform de G4S-waarden (integriteit, respect, veiligheid,...) zijn.

Extern welzijn

Asielcentra G4S
 • Transitiehuizen: G4S Care staat in voor de begeleiding en ondersteuning van een aantal gedetineerden, in een aantal transitiehuizen. Dit als doel om hen voor te bereiden op hun reïntegratie in de maatschappij. G4S wil op deze manier de maatschappij bijstaan en de maatschappelijke inclusie ondersteunen.

 • Opvangcentra: In samenwerking met Fedasil, staat G4S Care in voor het beheer van een aantal opvangcentra voor asielzoekers. Ook hier neemt G4S haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op.

 • Lokale verankering: via sponsoring ondersteunt G4S activiteiten van de jeugdverenigingen in haar buurt (o.a. de Stroomloop van de Scouts Vilvoorde). 

Planet

Bij het concept ‘planet’ staat het reduceren van CO2 centraal. 

 • We zijn actief over het hele land, maar we trachten onze invloed op de omgeving te beperken. Ons streefdoel is om zoveel mogelijk te centraliseren en de energie efficiëntie zo hoog mogelijk te houden. Hiermee verminderen we het aantal verplaatsingen om de samenwerking te bevorderen en beperken we zoveel mogelijk onze onnodige impact op het milieu. Bovendien hebben we een aantal elektrische en hybride wagens opgenomen in ons wagenpark.

 • Twee keer per jaar geven we onze CO2-emissie door aan de G4S UK group. Ze analyseren onze CO2-reductie en publiceren één keer per jaar het Carbon Footprint rapport. Op deze manier is er een continue opvolging van onze CO2-uitstoot.

 • Werknemers die met de fiets naar het werk komen, krijgen hiervoor een extra fietsbonus.

 • Elektriciteitsverbruik blijft altijd een aandachtspunt. Met lichtsensoren en de keuze voor duurzame verlichtingstypes brengen we ons verbruik naar omlaag. Waar mogelijk passen we een slim verwarmings- en koelingssysteem toe, dat centraal gestuurd wordt.

 • Met het bedrijf dat het onderhoud van onze gebouwen verzorgt, hebben we een resultaatscontract  afgesloten, gecombineerd met de afspraak om ecologische en recycleerbare producten te gebruiken.
 • Met ons waste-management systeem houden we alle gegevens over ons afval bij.

 • We maken gebruik van herbruikbaar servies (borden, bestek, glazen en koffietassen).
   

  Profit

  De winst of de economische bottom line heeft betrekking op de economische waarde die door G4S wordt gecreëerd. Het is de werkelijke economische impact die G4S heeft op haar omgeving. Winst is meer dan de traditionele winst uit de boekhouding, het zijn ook de sociale en milieueffecten:

 • toekomstperspectief bieden aan medewerkers door interne mobiliteit en omscholing

 • mensen met het autismespectrumstoornis jobmogelijkheden bieden;

 • samenwerking met VDAB, FOREM & ACTIRIS op de arbeidsmarkt;

 • samenwerking met Alliance 4 Youth, waarbij we jongeren begeleiden in hun zoektocht naar een job (vb. sollicitatietrainingen);

 • samenwerking met scholen om de job als bewakingsagent te leren kennen;

 • wij delen onze profit door het sponsoren van een aantal Belgische, regionale en lokale sportevenementen, waarbij G4S wil bijdragen tot de instandhouding en verdere ontwikkeling van de eminente sportieve cultuur waar België vermaard voor is (o.a. Ronde van België, Ronde van Vlaanderen, Ronde van Wallonië, Zesdaagse, verschillende triathlons, enz).
Download hier het G4S Sustainability (CSR) Report van 2020.

Contact 

G4S Belgium

^