Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij G4S Belgium begrijpen we het belang van duurzaamheid in zowel onze bedrijfsvoering als voor de bredere gemeenschap. Als mensgericht bedrijf zijn we trots op de relaties die we hebben opgebouwd met onze klanten, medewerkers, en partners, en begrijpen we dat onze acties een directe impact hebben op het welzijn van deze stakeholders.
CSR Rapport 2022 G4S Belgium

CSR-rapport

Onze inspanningen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we samengevat in ons CSR-rapport. 

In dit duurzaamheidsverslag streven we naar transparantie over de stappen die we ondernemen rond milieu, en de sociale en economische gevolgen van onze activiteiten. Van het verminderen van onze ecologische voetafdruk tot het bevorderen van een cultuur van inclusiviteit en diversiteit. We zijn toegewijd tot het maken van een positieve impact op de wereld rond ons.

We willen continu onze duurzaamheidsprestaties verbeteren en moedigen onze stakeholders aan om ons aan te spreken op de hierin vastgelegde inspanningen.

Interesse om ons volledige CSR-rapport te lezen? Stuur een mail naar yannick.desmet@be.g4s.com.

Een greep aan activiteiten en initiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen G4S Belgium

Veiligheid en welzijn van onze medewerkers

 • Via ons vitaliteitsprogramma (V4You) helpen we medewerkers om gezond, energiek en sportief te blijven. Dit aan de hand van een aantal gezondheidscoachings en sportieve uitdagingen. Per challenge steunen we bovendien een goed doel.
 • In samenwerking met een externe partner stelt G4S gratis een ondersteuningsprogramma, het Employee Assistance Program (EAP), ter beschikking voor alle medewerkers en hun inwonende familieleden. Hiermee willen we hen ondersteunen, gaande van een psychologische hulplijn tot praktische informatie over alledaagse onderwerpen.

 • Naast EAP bieden we ook specifieke psychotraumatische hulp aan. Medewerkers krijgen psychologische hulp aangeboden na een traumatische gebeurtenis - op het werk of op privé-vlak - die invloed heeft op de uitvoering van hun job. Dit eveneens in samenwerking met onze externe medische dienst.

 • Via Bsit bieden we onze medewerkers een gratis account aan zodat de stap naar het nemen van een babysitter kleiner wordt en iedereen kan genieten van wat (me)-quality time.

 • Voor de functies waar mogelijk werken onze medewerkers structureel van thuis uit.

 • Via Speak Out kunnen medewerkers melding maken van situaties die plaatsvinden en niet conform de G4S-waarden zijn (integriteit, respect, veiligheid,...) zijn.

 • We verankeren onze aanwezigheid in de lokale gemeenschap door middel van gerichte sponsoring. G4S ondersteunt activiteiten van jeugdverenigingen in haar buurt (bijvoorbeeld de Stroomloop van de Vilvoordse Scouts).

Mensen, cultuur en waarden

 • In juli 2022 lanceerden we onze nieuwe waarden (missie, visie, doel).

 • Als eerste Belgisch bedrijf in de bewakingssector heeft G4S Belgium een administratieve nalevingsovereenkomst (ACA) afgesloten met het Amerikaanse leger. Deze overeenkomst is een garantie voor al onze klanten dat we ons aan de hoogst mogelijke normen met betrekking tot “compliancy” houden.

 • Gendergelijkheid en genderevenwicht zijn belangrijke doelstellingen voor G4S. Onze rekruteringsactiviteiten zijn gericht op gendergelijke en genderevenwichtige rekrutering. 

Mensenrechten

 • Procurement maakt gebruik van de Integrity Next en Ecovadis monitoring standaarden. 

 • Via onze G4S Care activiteiten begeleiden en ondersteunen we een aantal gedetineerden in onze transitiehuizen - een project opgezet in samenwerking met het Belgische Ministerie van Justitie en een projectplanner. Dit met als doel de gedetineerden voor te bereiden op hun re-integratie in de samenleving.

 • In samenwerking met Fedasil, het Belgische federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, beheert G4S Care een aantal opvangcentra voor asielzoekers.  

Energie en klimaatverandering

 • Versnelling van de elektrificatie van ons wagenpark door elektrische auto's aan te bieden als bedrijfswagen. Daarnaast worden ook professionele voertuigen langzamerhand vervangen door elektrische auto's. Bovendien zijn we, in samenwerking met een prestigieuze klant, begonnen met het uitvoeren van mobiele openings- en sluitingsrondes met de fiets.

 • In onze kantoren blijven we inzetten op gescheiden afvalinzameling, herbruikbaar keukengerei, inzameling van gebruikte batterijen en IT-materialen voor recyclage en het gebruik van milieuvriendelijke producten in onze bedrijfsvoering en voor de schoonmaak.

 • Eind 2022 hebben we een G4S Academy-gids over duurzame beveiliging gelanceerd. Met deze gids willen we onze klanten bewust maken van hoe ze hun beveiligingsactiviteiten kunnen verduurzamen en hen helpen met praktische zaken die ze kunnen toepassen.

Anti-omkoping en anti-corruptie

 • In 2022 is het trainingsprogramma over anti-omkoping en anti-corruptie breed herhaald onder de (nieuwe) medewerkers, managers en het personeel verantwoordelijk voor het nemen van financiële beslissingen. Het is de bedoeling om deze opleiding jaarlijks op te frissen.

Nog interessant voor u?

^