Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Onze drie pijlers voor maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn: people, planet en profit. Geen holle begrippen, maar echte fundamenten om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te laten steunen, groeien en bloeien.
Tripple bottom line

Naast onze professionele betrokkenheid willen we graag een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. Bovendien stellen de overheid en het bedrijfsleven steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. 
    Ons '2020 Sustainability Report' bevat onze sociaaleconomische en milieurapportage, updates over onze materiële kwesties, casestudies en nog veel meer. In ons verslag besteden we aandacht aan het belangrijke werk dat onze collega's verrichten en dat ons trots maakt om 'Securing Your World' te zijn.

In de context van het internationale beleid van G4S focussen we op de onderwerpen die belangrijk zijn voor ons en waar we het verschil kunnen maken. We besteden aandacht aan de ‘triple bottom line’: people, planet, profit.

People

Dit begrip heeft betrekking op een eerlijke en gunstige bedrijfspraktijk ten aanzien van de gemeenschap en zelfs de regio waarin we zaken doen. Onder het thema ‘people’ valt alles wat direct raakt aan de mensen uit onze gemeenschap. 

Intern welzijn

 • Dankzij het intern vitaliteitsprogramma (V4You), helpen we medewerkers om gezond en sportief te blijven. Aan de hand van verschillende challenges kunnen ze zich van hun sportiefste kant laten zien en steunen we op deze manier een aantal goede doelen. Deze goede doelen zijn door de G4S medewerkers zelf uitgekozen.

  Degenen die van een extra uitdaging houden, kunnen onder begeleiding van Energy Lab een heel jaar lang trainen met als doel een kwart triathlon.
G4S kwart triathlon
 • Er werden welzijn workshops georganiseerd voor onze medewerkers, in samenwerking met Mensura. De thema’s die hier aan bod kwamen waren: psychosociaal welzijn en telewerk, vitaliteit en ergonomie. We vinden het zeer belangrijk dat onze medewerkers op een correcte en gezonde manier van thuis uit kunnen werken. 

 • In samenwerking met Wellways, heeft G4S sinds de Covid-19 uitbraak een psychologische hulplijn opgezet. Medewerkers en hun gezinsleden, kunnen via deze lijn met een psycholoog praten over hun angsten en andere zorgen.

 

Extern welzijn

Asielcentra G4S
 • Transitiehuizen: G4S Care staat in voor de begeleiding en ondersteuning van een aantal gedetineerden, in 2 transitiehuizen. Dit als doel om hen voor te bereiden op hun reïntegratie in de maatschappij.
 • Opvangcentra: In samenwerking met Fedasil, staat G4S Care in voor het beheer van een aantal opvangcentra voor asielzoekers. 

 

Planet

Bij het concept ‘planet’ staat het reduceren van CO2 centraal. 

 • We zijn actief over het hele land, maar we trachten onze invloed op de omgeving te beperken. Ons streefdoel is om zoveel mogelijk te centraliseren en de energie efficiëntie zo hoog mogelijk te houden. Hiermee verminderen we het aantal verplaatsingen om de samenwerking te bevorderen en beperken we zoveel mogelijk onze onnodige impact op het milieu. Bovendien hebben we een aantal elektrische en hybride wagens opgenomen in ons wagenpark.

 • Twee keer per jaar geven we onze CO2-emissie door aan de G4S UK group. Ze analyseren onze CO2-reductie en publiceren één keer per jaar het Carbon Footprint rapport. Op deze manier is er een continue opvolging van onze CO2-uitstoot.

 • Werknemers die met de fiets naar het werk komen, krijgen hiervoor een extra fietsbonus.

 • Elektriciteitsverbruik blijft altijd een aandachtspunt. Met lichtsensoren en de keuze voor duurzame verlichtingstypes brengen we ons verbruik naar omlaag. Waar mogelijk passen we een slim verwarmings- en koelingssysteem toe, dat centraal gestuurd wordt.

 • Met het bedrijf dat het onderhoud van onze gebouwen verzorgt, hebben we een resultaatscontract  afgesloten, gecombineerd met de afspraak om ecologische en recycleerbare producten te gebruiken.
 • Met ons waste-management systeem houden we alle gegevens over ons afval bij.

 • We maken gebruik van herbruikbaar servies (borden, bestek, glazen en koffietassen).
   

  Profit

  De winst of de economische bottom line heeft betrekking op de economische waarde die door G4S wordt gecreëerd. Het is de werkelijke economische impact die G4S heeft op haar omgeving. Winst is meer dan de traditionele winst uit de boekhouding, het zijn ook de sociale en milieueffecten:

  • toekomstperspectief bieden aan medewerkers door interne mobiliteit en omscholing (vb. Brand-en veiligheidswacht → Bewakingsagent; Aviation security → Tijdelijke opdracht als brand-en veiligheidswacht);

  • mensen met het autismespectrumstoornis jobmogelijkheden bieden;

  • samenwerking met VDAB, FOREM & ACTIRIS op de arbeidsmarkt;

  • samenwerking met Alliance 4 Youth, waarbij we jongeren begeleiden in hun zoektocht naar een job (vb. sollicitatietrainingen);

  • samenwerking met scholen om de job als bewakingsagent te leren kennen.
Download hier het G4S Sustainability (CSR) Report van 2020.

^