Skip to main content

Security Convention 2023

Security convention training

Evoluties in publiek-private samenwerking op evenementen en in steden

Veiligheid waarborgen is een steeds grotere uitdaging. Niet in het minst voor lokale en andere overheden, bijv. bij de beveiliging van grote publieksevenementen als sportwedstrijden en van drukke winkelstraten. Omdat die uitdaging vaak de draagkracht van de betrokken overheid overstijgt, werkt zij steeds meer samen met private bewakingsondernemingen in een publiek-private samenwerking (PPS). 

Over evoluties in PPS, in de wetgeving en de technologieën (big data, XR, enz.) die deze ontwikkelingen omkaderen en ondersteunen, leert u meer op de Security Convention die G4S en CPS (Centre for Policing and Security) voor safety & security professionals zoals u inrichten. Maar ook de vele (wettelijke) obstakels zoals de gegevensuitwisseling tussen de politie en de private sector gaan we niet uit de weg. Bovendien ontdekt u er nog meer nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied. Zo leest u hierna. 

Datum

Maandag 4 december

Programma

     
  09:00-09:30  Ontvangst met koffie 
  09:30-10:30 Setting the Scene

Pieter Leloup, Research Professor Criminology UGent en VUB, schetst een stand van zaken.

Yannick De Smet, Regional Director G4S Academy Europe, modereert een debat met o.a. Filip Smeets, CEO APEG-BVBO; Pieter Leloup, Research Research Professor Criminology UGent en VUB; Frederic Hautekeete, nightlifecoach Stad Gent en Frank Mangelschots, DPO bij de politie.

 

10:30-10:50

Pauze met dranken

  10:50-12:00

Keynotes

1. Stand van PPS in Europa - Catherine Piana, Director General CoESS en ASSA-i

2. Ontwikkelingen in veiligheid & PPS - Arne Dormaels, Business Developer i4S

3. Het gebruik van big data in veiligheid - Wim Hardyns, Professor of Criminology & Safety Sciences UGent en Universiteit Antwerpen

  12:00-13:00 Pauze met lunch en een marketplace
  13:00-14:30 Cases

1. Overpoort Gent - Frederic Hautekeete, nightlifecoach Stad Gent en Carl Vandebotermet, Horecacoach Stad Gent 

2. Biometrie in voetbalstadia - Dirk Piens, Directeur Infrastructuur, Organisatie & Veiligheid KAA Gent

3. Privatisering van veiligheid in winkelstraten - G4S Denemarken 

  14:30-15:00 Pauze met dranken en randanimatie
  15:00-16:30 Debat tussen sprekers en publiek

Congresconclusies en netwerkdrink

Deze en vele andere experten delen hun inzichten met u

       
  Arne Dormaels, Business Developer i4S (Smart Solutions for Secure Societies) en Lid Raad van Bestuur CPS (Centrum voor Politie en Veiligheid)

Arne bouwt het multidisciplinaire valorisatieconsortium Smart Solutions for Secure Societies (i4S) van de Universiteit Gent uit. i4S zet in op het identificeren van nieuwe technologieën en valoriseren van innovatieve onderzoeksresultaten binnen het veiligheidsdomein.

 

Arne Dormaels security convention 
  Wim hardyns 

Wim Hardyns, Professor of Criminology & Safety Sciences UGent & Universiteit Antwerpen en Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie

Wim heeft een ruime expertise in alles wat te maken heeft met big data, nieuwe veiligheidstechnologieën en criminaliteitspreventie. Hij bestudeert criminele fenomenen zoals stedelijke criminaliteit, sportfraude, gewelddadige jeugdgroepen, gewelddadig extremisme en terrorisme.

 

 

Pieter Leloup, Research Professor Criminology aan UGent & VUB, Lid adviesraad voor het tijdschrift Policing & Society en Bestuurslid CAPS (Criminologists Association for Private Security)

Pieter’s onderzoek focust op private veiligheidszorg, verschuivingen in het Belgische veiligheidsbeleid en -denken over de tijd heen en de discipline van de historische criminologie. 

 

 Pieter Leloup
  Catherine Piana 

Catherine Piana, Director General CoESS (Confederation of European Security Services) & ASSA-i (Aviation Security Services Association) en Voorzitter CEN TC 439 en Lid ISO TC 292

Catherine gelooft dat de private veiligheidssector het vermogen heeft om samen met publieke veiligheidsactoren een veiligheidscontinuüm te vormen. Haar prioriteiten zijn onder meer transportbeveiliging, AI, Insider Threat, de bescherming van kritieke infrastructuur en openbare ruimten.

 

 

Filip Smeets, CEO APEG-BVBO (Association Professionnelle des Entreprises de Gariennage l Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen) en Voorzitter CAPS (Criminologists Association for Private Security)

Na een loopbaan van twaalf jaar bij bewakingsondernemingen is Filip momenteel CEO van de beroepsvereniging van die ondernemingen.

CAPS tracht de brug te slaan tussen de academische wereld en het bedrijfsleven binnen het rijke ecosysteem van de private veiligheid.

Filip Smeets  
  Carl Vandebotermet 

Carl Vandebotermet, Horecacoach Stad Gent

Carl werkt als horecacoach voor het team Samenleven & Veiligheid van Stad Gent. Samen met zijn collega’s ontwikkelt hij initiatieven en acties die doelbewust en systematisch anticiperen op conflicten en spanningen in het Gentse nachtleven met als doel het bevorderen van een leefbaar en veilig Gent. Voor stad Gent volgt hij het project van de infocoaches in de Overpoort op.

 

Dirk Piens, Directeur Infrastructuur, Organisatie en Veiligheid KAA Gent

Dirk is reeds geruime tijd actief in het domein evenementenbeveiliging. Sinds 1995 specialiseert hij zich in voetbalveiligheid- en organisatie. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de opbouw van de voetbalgerelateerde ruimten in de KAA Gent Arena in de periode 2010-2013. Vandaag is hij verantwoordelijk voor infrastructuur, organisatie en veiligheid van KAA Gent. Hij is tevens lid van de Commissie Veiligheid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA).

Dirk Piens 
  Frederic Hautekeete 

Frederic Hautekeete, nightlifecoach Stad Gent

Frederic was tussen 2010 en 2022 actief als ondernemer, aanvankelijk in de evenementensector, nadien in de horeca. Sinds 2022 is hij werkzaam voor de dienst economie van stad Gent, als nightlifecoach. Dit is de brugfiguur tussen de sector en het stadsbestuur. Hij is voorzitter van de Gentse nightlife council, een adviesorgaan inzake nightlifebeleid.

Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor stadsdiensten en ondernemers voor de Overpoortbuurt. In diezelfde Overpoortbuurt neemt hij vanuit de stad de projectleiding op rond de oprichting van een co-creatie met de ondernemers uit de Overpoortbuurt.

Locatie

PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant), Poverstraat 75, 1731 Asse

Vlakbij de afrit Asse op de Brusselse Ring en met ruime parking
Op wandelafstand van het treinstation 'Zellik'

Prijs

Voor uw deelname aan dit waardevolle vakcongres

  • met expert keynotes, praktische cases en vele netwerkmogelijkheden
  • inclusief parking en catering (lunch en gecaterde onthaal en pauzes)

betaalt u € 135 excl. btw.

Inschrijven

U schrijft zich makkelijk online in via deze link.
 

Vragen?

Heeft u hierover nog vragen? Dan kan u altijd terecht bij Jaouad El Mallouli via salestraining@be.g4s.com. Hij helpt u graag verder.

^