Skip to main content

G4S Care zet goed werk voort na afbouw van asielopvang

Na het uitbarsten van de asielcrisis in Europa en België blijkt de visie en aanpak van G4S Care voor deze problematiek uiterst geslaagd. “De opdracht die we uitvoerden voor Fedasil loopt stilaan op z’n einde, maar het goede werk wordt voorgezet”, weet Bart Claes, Immigration Accomodation Manager van G4S Care.

De Grote Kracht

G4S is in het verhaal gestapt met een duidelijke visie en bewezen methodiek. “En niet vanuit een nood”, verduidelijkt Claes meteen. “Dat is ook de grote kracht van deze opdracht, vind ik. We staan inhoudelijk heel sterk, en dat scheelt. Want nu ondervinden we dat de pijlers van onze aanpak (toeleiding, lokale verankering en zelfredzaamheid) alleen maar voordelen kennen.”


Opvang van daklozen

De geleerde lessen en opgedane ervaring zijn van enorme waarde, ook dat weet Claes: “De methodiek die G4S Care hanteerde bij de asielcrisis, is toepasbaar op heel wat zogenaamde kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Dan denken we bijvoorbeeld aan de opvang van daklozen, waar we zien dat we met onze methodiek en visie wel degelijk iets kunnen betekenen. In de winterperiode is dat een heel actueel probleem, maar ook hier vertrekken we niet vanuit de nood maar vanuit de overtuiging dat onze innovatieve aanpak iets zal betekenen. Met lokale overheden lopen nu gesprekken en onderhandelingen om hierin nieuwe stappen te zetten.”


Gecoördineerde afbouw van asielopvang

Wil dat zeggen dat de opdracht van Fedasil is afgelopen? “G4S Care baatte 3 opvangcentra uit, waarvan er vandaag al 2 stapsgewijs afgebouwd zijn. Diezelfde procedure is ook in het laatste opvangcentra, het ponton in Gent, gestart en zal in het voorjaar 2017 afgerond moeten zijn.” Stapsgewijze afbouw wil zeggen dat de deuren niet van de ene dag op de andere gesloten worden. Vanuit een zeer kwaliteitsvolle omkadering worden de in totaal 250 bewoners begeleid naar andere opvanginitiatieven of naar een private woning. “En dat loopt redelijk vlot, net dankzij onze aanpak. Bewoners kennen de bevoegde instanties, zijn lokaal verankerd, kennen beter de taal en nemen hun leven in eigen handen.”


Goeie punten

Deze eerste opdracht van G4S Care kan op heel wat bijval rekenen. Op een audit die de overheidsdienst Fedasil uitvoerde in de G4S Care opvangcentra, halen de centra een uitstekende score. “Ook bij onze bewoners halen we een heel hoge tevredenheidsscore, iets waar we toch veel voldoening uit halen. Het betekent immers dat we goed werk hebben geleverd, zowel voor de overheid als voor onze bewoners, en dat willen we nu verder zetten”, besluit Claes.
^