Skip to main content

HOE DE PRIVATE VEILIGHEIDSSECTOR KAN BIJDRAGEN TOT EEN EFFICIËNT INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

Onze doelstelling? Een flexibele en constructieve partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid. Een complementaire en betrouwbare rol opnemen in de preventieve, ondersteunende en administratieve taken die geen kerntaken zijn. In partnership een meerwaarde betekenen voor het veiligheidsbeleid door het aangaan van concrete samenwerkingsverbanden in verschillende domeinen. 
 

Visie van G4S inzake integrale veiligheid
G4S wil een flexibele en constructieve partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid op verschillende niveaus, inclusief het veiligheidsbeleid ontwikkeld door gemeentebesturen, Politie en Justitie. 
Een integraal veiligheidsbeleid  vergroot het vertrouwen van de burger. Alle relevante actoren inzake veiligheid worden betrokken in de verschillende schakels van het beleid. 
Integrale veiligheid betekent ook dat de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier worden ingezet om een optimaal resultaat te bereiken. De sector van de private veiligheid kan hierbij een ondersteunende en complementaire rol innemen voor de overheden in de preventieve, ondersteunende en administratieve taken die geen kerntaken zijn. 


Bijdrage van G4S tot een efficiënt integraal veiligheidsbeleid 
In verschillende domeinen lopen vandaag reeds samenwerkingsverbanden tussen de publieke veiligheidsactoren en de private bewakingssector. De meerwaarde voor die publieke veiligheidsactoren is dat zij ontdaan worden van additionele en ondergeschikte taken en zich bijgevolg kunnen concentreren op hun kerntaken.

Enkele concrete voorbeelden:
- Controles op het betalend parkeren,
- Opdrachten ter ondersteuning van de interventiecapaciteit van de lokale politiezones,
- Totaaloplossingen voor de beveiliging en bewaking van grootschalige evenementen,
- Uitvoering van gerechtelijke opdrachten (bv. bewaking van justitiepaleizen). 

De huidige samenwerkingsverbanden kunnen evenwel verbreed worden naar andere domeinen en materies, waarbij de private sector kan worden ingeschakeld in onderaanneming van de politiediensten en handelt onder de regie en de verantwoordelijkheid van de politionele overheden. 
Enkele concrete voorbeelden:
- Monitoring van bewakingscamerabeelden (bv. bij evenementen),
- Bewaking en beveiliging van allerhande perimeters (bv. gemeentelijke perimeter, veiligheidsperimeter),
- Bewaking en beveiliging van industriezones,
- Bewaking en toezicht op kritieke infrastructuur (bv. nucleaire sites, havengebieden).

Tot slot kunnen ook in andere domeinen partnerships met meerwaarde voor de lokale politiediensten worden ontwikkeld. 
Enkele concrete voorbeelden:
- Ondersteuning bij grenscontroles of rampen,
- Ondersteuning op het vlak van technologische innovatie (bv. drones, scanapparatuur),
- Ondersteuning op het vlak van verkeersveiligheid (bv. beheer van flitspalen, afhandeling van snelheidsovertredingen) 


Een aangepast regelgevend kader
Veel van hogergenoemde voorstellen kunnen reeds binnen het huidig wetgevend kader geïmplementeerd worden (en sommige worden dat ook al vandaag de dag). Andere voorstellen vergen een aanpassing van de wet. G4S is van mening dat de nakende aanpassing van de wet op de private veiligheid, alsook van de camerawet, bepaalde van hogergenoemde voorstellen mogelijk zal maken.
^