Skip to main content

Veiligheidscoördinatie, veilig van ontwerp tot uitvoering

G4S hanteert een heel duidelijke, integrale visie op veiligheid. Veiligheidscoördinatie op grote werven hoort daar ook bij. Want dagelijks zijn er honderden arbeiders tegelijk actief op zo’n werf, en dat brengt risico’s met zich mee.
Veiligheidscoordinatie G4S

G4S coördineert momenteel de beveiliging op verschillende locaties, zoals de sloop van de voormalige GM-site in Antwerpen, de Oosterweelverbinding in Antwerpen, de bouw van het nieuwe ZNA Cadix ziekenhuis in Antwerpen en de nieuwe Turnova wijk, alsook verschillende projecten in de (petro) chemische sector.

Strak plan!

Veiligheidscoördinatie verloopt in twee fases. Elie Regnard, manager Veiligheidscoördinatie Niveau A bij G4S, verduidelijkt: “In de ontwerpfase bekijken we het plan van de architect en speuren we naar mogelijke risico’s bij de bouw en het latere onderhoud. In de aanbestedingsfase toetsen wij het veiligheidsbeleid van de aannemer met een checklist. Elke offerte geven we dan een veiligheidsscore, waarna we een advies formuleren voor de bouwheer.”

Overlegvergadering

“Eens de werken gestart zijn, organiseren we regelmatig coördinatievergaderingen. We maken duidelijke afspraken met de betrokken aannemers over wie wat waar gaat uitvoeren. Als er bv. dakwerken gepland zijn, bestaat het risico dat er een stuk dwarsligger naar beneden zou komen, terwijl op de grond arbeiders aan het ijzervlechten zijn. Dat is levensgevaarlijk. Op onverwachte tijdstippen bezoeken we de werf en checken we of de gemaakte veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd, inclusief het toepassen van beschermingsmiddelen, persoonlijk of collectief, zoals helmen, gordels, leuningen enz.”

Uniek: interne audits en een back-upcoördinator

“Op alle werven voert G4S interne audits uit, waarbij we het werk van de eigen veiligheidscoördinatoren doorlichten. Als de veiligheidscoördinator bijvoorbeeld tijdens rondgangen vaststelt dat arbeiders niet altijd de voorschriften volgen, dan zien wij erop toe dat de aannemer binnen de week over deze problematiek een veiligheidsoverleg organiseert voor zijn medewerkers. De bewijsdocumenten die aantonen dat die meeting effectief plaatsvond, moet de coördinator toevoegen aan het veiligheidsdossier. Het is één van de taken van de auditeur om daarop toe te zien. Op die manier kent onze auditeur ook alle werven, zodat hij tegelijk kan optreden als back-upcoördinator indien iemand ziek of met verlof is. Zo garanderen we een continue opvolging van een kwalitatief veiligheidsbeleid, en dat is uniek in de sector.”

^