Skip to main content

Bewakingscamera: zet uzelf in lijn voor 25 mei 2020

Bewakingscamera's zijn een goed afschrikmiddel tegen inbraken. Met steeds lagere kosten en een steeds hogere kwaliteit worden ze toegankelijker en vertrouwd. Vaak gecombineerd met een alarmsysteem, geven ze een gevoel van grote veiligheid. Maar dat betekent dat we continu worden gefilmd.
Buiten bewakingscameras

Om deze ontwikkeling te beheren, hebben de autoriteiten de 'camerawet' van 2007 herzien. Deze wet is op 25 mei 2018 gewijzigd. Sindsdien moet u als individu aan verschillende verplichtingen voldoen bij het installeren van bewakingscamera's voor buiten. Camera's die binnenshuis worden geplaatst voor uitsluitend "persoonlijke en huishoudelijke" doeleinden, worden niet beïnvloed.

1. Verklaring van bestaande videobewakingssystemen vóór 25 mei  2020

U moet het gebruik van bewakingscamera’s melden aan de politiediensten. Ook elke wijziging in het camerabewakingssysteem moet aan de politiediensten worden gemeld.
U kan uw bewakingscamera’s melden aan de politiediensten via het e-loket van FOD Binnenlandse Zaken. Daar kan u zich aanmelden via uw e-ID of andere digitale sleutel.

De aangemelde gegevens moeten steeds up-to-date zijn. Daarom moet u uw aanmelding minstens jaarlijks valideren.

Nieuwe camerasystemen moeten meteen bij het e-loket worden aangemeld. Vraag ernaar bij uw installateur.


Picto camera2. Pictogram

Een pictogram dat de aanwezigheid van uw camera aangeeft, moet bij de ingang van de bewaakte plaats worden aangebracht.  


3. Register met beeldverwerkingsactiviteiten

Een register van beeldverwerkingsactiviteiten moet worden bijgewerkt. Dit register kan in elektronische vorm of op papier worden aangemaakt en zal op verzoek ter beschikking van de Autoriteit voor gegevensbescherming worden gesteld om deze in staat te stellen haar controlemissie uit te voeren.

 

Tips: hoe installeert u uw bewakingscamera?

  • Om te voorkomen dat u te gemakkelijk toegankelijk bent terwijl u een goed overzicht heeft van het gezicht van uw bezoekers, is het raadzaam om de camera op 2 of 3 meter van de grond te plaatsen en te compenseren door onder een hoek te filmen in plaats van vanaf de voorkant.
  • Richt uw camera op een van de toegangswegen (uw oprit, uw voordeur, uw garage, enz.).
  • Enkel uw eigendom kan worden gefilmd. De camera kan daarom niet op de openbare weg of op de tuin van uw buurman worden gericht.
  • Als echter een deel van de openbare weg wordt gefilmd, moet de gefilmde ruimte tot het strikte minimum worden beperkt. 
^