Skip to main content

Bijkomende informatie

Infos

Bijkomende informatie over:

 • Beknopte voorstelling van G4S Training & Consultancy Services
 • Onze missie en waarden
 • Onze didactiek
 • Onze infrastructuur en bereikbaarheid
 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • Erkenningen
 • Subsidies 

Beknopte voorstelling van G4S Training & Consultancy Services

Center of excellence in veiligheid

G4S Training & Consultancy Services is het center of excellence van de mondiale G4S Groep. Met een erkenning van FOD Binnenlandse Zaken als opleidingsinstelling en onderneming voor veiligheidsadvies zijn we gespecialiseerd in opleidingen en adviesverlening met betrekking tot het veiligheidsvraagstuk in de breedst mogelijke zin. 
G4S Training & Consultancy Services heeft dankzij haar jarenlange ervaring in dienstverlening voor vele, vooraanstaande bedrijven en andere organisaties binnen zowel de overheids- als de privésector, de ervaring en expertise om totaaloplossingen op maat aan te bieden.

Training

In het state-of-the-art opleidingscentrum van G4S Training & Consultancy Services geven onze ervaren lectoren opleidingen over alle aspecten van veiligheid. De vele topics die zij in onze brede waaier aan opleidingen, wettelijke en niet-wettelijke, behandelen, clusteren we als volgt:

 • Security, fire & first aid
 • Safety 
 • Conflict & Agression Management
 • Compliancy

Training Asse

Niet-wettelijke opleidingen werken we op maat van de klant uit, vertrekkende vanuit een concrete vraag van hem.  We waken over een educatief evenwicht tussen theorie en praktijk. We geven onze cursisten ook en vooral praktische tips en tricks mee die zij op de werkvloer meteen kunnen toepassen. Bovendien streven we ernaar om de transfert van informatie te maximaliseren. Onder meer door het inzetten van praktijksimulaties (in rollenspellen e.a.) en dito oefeningen. 

 

Adviesverlening

Audit training

Het multidisciplinaire team van G4S Training & Consultancy staat garant voor onafhankelijke en objectieve adviesverlening.

Daarbij vertrekken we van een grondige en onderbouwde analyse van de mogelijke veiligheidsrisico’s voor uw onderneming. We nemen alle facetten van safety en security onder de loep: we analyseren het volledige veiligheidscontinuüm, van wetgeving over het bouwkundige tot het elektronische aspect.

We hanteren de methodologie die wordt aangereikt door de ISO-normen 31000 en 31010. We doorlopen dus de volgende stappen: 

1. Identificatie van de assets die waardevol zijn voor de onderneming;

2. Identificatie van de mogelijke veiligheidsrisico’s;

3. Inschatting van de huidige graad van beveiliging;

4. Aanreiken van tegenmaatregelen om de weerhouden risico’s in te perken (bouwkundig, elektronisch, organisatorisch).

In elke fase van onze risicoanalyses staan afstemming en overleg met de klant centraal. Zo garanderen we oplossingen op maat van de klant. Met onze risicoanalyse als basis kunnen we nog andere adviesdiensten aanreiken. Enkele voorbeelden:

 • Opstellen van lastenboek voor bewakingsopdrachten
 • Juridisch advies bij bewakingsopdrachten
 • Opstellen van nood- en interventieplannen (BCP)
 • Opstellen en evalueren van evacuatieprocedures
 • Analyse en bijsturing van bestaande (bewakings)procedures o.b.v. geldende wetgeving
 • Mystery visits
 • Geven van seminaries en demonstraties

Onze waarden 

Wij zijn FLEXIBEL, BETROUWBAAR en INNOVATIEF.

Onze ZORGZAME cultuur zet mensen en VEILIGHEID op de eerste plaats.

Wij leveren onze prestaties door middel van TEAMWORK, en we handelen altijd INTEGER.
Our purpose

Onze didactiek 

Algemeen

Onze doelstelling is om een motiverende en interactieve opleiding aan te bieden door middel van praktijkgerichte situatieschetsen, oefeningen en simulaties.
Onze doelstelling is om « didactiek & vaardigheid » te verenigen zodat ze kunnen bijdragen op verschillende niveaus: 

 • Ontwikkelen van de individuele en groepsgebonden expressies
 • Verdieping van de technieken
 • Versmelting van kennis en de praktische know-how
 • Ontplooiing van de assertiviteit dankzij praktische oefeningen

Methodologie van onze opleidingen

Volgens onze didactiek worden de volgende elementen gebundeld: 

 • Visie van de opleidingsobjectieven : ze begrijpen en ze aanvaarden
 • Creëren van een band met de dagelijkse situatie
 • Inleiding tot het denkproces
 • Instellen van een autonoom moment
 • Deel uitmaken van een groep
 • Begeleiding bij moeilijkheden
 • In een sfeer van samenwerking

De bedoeling is een groepsgevoel te creëren voor de deelnemers terwijl de lesgever de opleiding goed blijft beheren. 

Steunteam voor lesgevers

Bij G4S Training & Consultancy Services staan onze klanten centraal, maar willen we tot een win-win situatie komen door speciale aandacht te geven aan onze lesgevers. 

Om deze relatie te verkrijgen, leggen we de nadruk op enkele basisprincipes & -regels, zoals de deontologie, integriteit en discretieplicht. 

Onze lesgevers worden ondersteund door een team voor zowel inhoudelijke als pedagogische vragen. Ook worden ze bijgestaan door externe medewerkers, die specialist zijn in nauwverwante domeinen. 

Om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen, volgens onze lesgevers regelmatig bijscholingen om zijn methodologie te verfijnen of om zijn kennis te verdiepen of te updaten. 

Onze lesgevers worden door de bevoegde overheden erkend vooraleer ze mogen lesgeven en beschikken over een blanco strafblad.

Infrastructuur en bereikbaarheid


G4S Training & Consultancy Services heeft in zijn hoofdkantoor in Asse, naast de burelen, 8 klaslokalen die elk tussen de 24 en 40 personen kan ontvangen, een simulatielokaal voor rollenspelen met betrekking tot de X-ray opleidingen, en een informaticalokaal met 20 PC’s. G4S Training & Consultancy Services bezit eveneens een tweede gebouw op de PIVO site uitgerust voor praktische (voornamelijk safety) opleidingen zoals werken met ademhalingsbescherming, werken in besloten ruimtes, …

Al de lokalen zijn uitgerust met het nodige lesmateriaal: een beamer en een bord. 

G4S kan gebruik maken van de moderne infrastructuur van PIVO (op dezelfde site als G4S) voor bepaalde opleidingen zoals brandoefeningen, evacuatieoefeningen, …
De opleidingssite van PIVO bestaat uit :

 • Een vuurhuis van drie verdiepingen waarbij oefeningen mogelijk zijn met echte branden of met nagebootste oefeningen voor bijvoorbeeld het gebruik van gasmaskers. 
 • Een gebouw met een oefenstraat bestaande uit nagebouwde huizen, een appartementsgebouw, een winkeltje, een café, … waar bijvoorbeeld evacuatieoefeningen of simulaties gehouden kunnen worden.
 • Een vuurplatform voor de opleidingen kleine blusmiddelen (met de nodige brandblussers en brandslangen) 
 • Een vuurplatform voor gevorderde opleidingen met vuuroefeningen gefocust op het industriële milieu. 
 • Een oefenplatform met een flashover container.
 • Een logistiek gebouw met een overdekt gedeelte voor oefeningen met betrekking tot het gebruik en het blussen van gevaarlijke producten. 
 • Een ruimte voor het oefenen van de self-defense technieken. 


De multifunctionele infrastructuur laat toe om alle situaties na te bootsen waar de bewakingsagent of veiligheidsagent mee in contact zou kunnen komen en om hem aan te leren hoe te reageren in zulke situaties. 

Indien de opleiding op locatie van de klant doorgaat, zal de klant voorzien dat de nodige infrastructuur aanwezig is. Dit houdt in dat er steeds minstens een klaslokaal en een beamer ter beschikking zal staan van de lesgever.

Kwaliteit van de dienstverlening

kwaliteit De kwaliteit van onze dienstverlening is zeer belangrijk voor G4S Training & Consultancy Services. Wij willen niet alleen de mening van de deelnemers kennen, maar ook van de klant. Daarom is G4S Training & Consultancy Services overgestapt op het gebruik van twee verschillende types van evaluatieformulieren. Met behulp van één evaluatieformulier peilen we naar de tevredenheid van de deelnemers en met behulp van het andere evaluatieformulier willen we het tevredenheidsniveau kennen van de opdrachtgever.

G4S Training & Consultancy Services tracht de kwaliteit van de dienstverlening eveneens te waarborgen door experten in te zetten met de nodige studie- en beroepskwalificaties en erkenningen van de FOD Binnenlandse Zaken. Ook de kwaliteit van onze rapporten, syllabi, presentaties en examens wordt te allen tijde gewaarborgd. Nieuwe reglementering, procedures of instructies worden onmiddellijk geïntegreerd. 

Het Kwaliteitslabel Secure Quality stelt eisen voorop aangaande alle aspecten van de bedrijfsvoering: bedrijfsorganisatie, kwaliteitsbeheer, integriteitsbeleid, middelenbeheer en dienstverlening. Het Secure Quality label is dus een extra garantie voor de kwaliteit en de gedegenheid van onze dienstverlening. Kwaliteitslabel
Qfor G4S Training & Consultancy Services is eveneens in het bezit van het kwaliteitslabel Qfor. Qfor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot training- en consultingorganisaties en aanbieders van andere “knowledge based services”.

Op aanvraag kan u steeds informatie inwinnen betreffende het integriteitsbeleid van G4S. Gelieve ons voor de ethische code te contacteren via trainingservices@be.g4s.com of 02/451.62.00.

Erkenningen

IBZ logo

 

Erkenningen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

 Bewakingsactiviteiten Veiligheidsdiensten 

(Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan - B.S. 18/06/2018).

De opleiding leidinggevend personeel (strategisch en operationeel)

 • De bijscholing voor het leidinggevend personeel
 • De opleiding commerciële vertegenwoordiger
 • De basisopleiding bewakingsagent
 • De bijscholing bewakingsagent
 • De opleiding mobiele bewaking en interventie na alarm
 • De opleiding bescherming van personen
 • De opleiding alarmoperator
 • De opleiding beveiligd vervoer
 • De opleiding geldtelcentrum
 • De opleiding uitgaansmilieu
 • De opleiding winkelinspecteur
 • De opleiding vaststelling materiële feiten
 • De opleiding begeleiding van personen
 • De opleiding begeleiding van uitzonderlijk vervoer
 • De opleidingen gewapende opdrachten en schietoefeningen
 • De opleiding erfgoedbewaker
 • De opleiding havenbewaking

(Koninklijk Besluit van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen.)

 • De opleiding veiligheidsagent
 • De opleiding leidinggevend personeel veiligheidsdiensten
 • De bijscholing voor veiligheidsagenten

(Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligings-ondernemingen en betreffende de erkenning van de opleidingsinstellingen (B.S., 29 december 1990), gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996.)

 • De opleiding van het leidinggevend personeel van de beveiligingsondernemingen
  De opleiding van het uitvoerend personeel van de beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen- en centrales
 • De opleiding van het uitvoerend personeel van de beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in installatie en het onderhoud van alarmsystemen- en centrales
 • De bijscholing van het leidinggevend personeel – korte en lange type
 • De bijscholing van het uitvoerend personeel conceptie van alarmsystemen – korte en lange type
 • De bijscholing van het uitvoerend personeel installatie en onderhoud van alarmsystemen – korte en lange type

Veiligheidsadvies

Gemeenschapswachten

(De wet tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid van 10 mei 1990.)

 • Erkenning als onderneming voor veiligheidsadvies

(Koninklijk Besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen.)

 • Vormingsattest gemeenschapswacht 

Erkenningen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Haven - Opleiding Port Facility Security Officer  (PFSO)

 • Luchthaven - Opleiding luchthavenbeveiliging KB 4 mei 1999

Erkenningen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Opleiding en bijscholing hulpverlener

 

Subsidies

G4S Training & Consultancy Services is een erkende opleidingsinstelling waarbij volgende financiële hulpmiddelen mogelijk zijn:

 KMO

Subsidies voor KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen) uit de privésector waarvan de exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest is gevestigd. Deze dienst kan gebruikt worden voor alle opleidingen, behalve onze opleidingen en bijscholingen voor het uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in de conceptie, de installatie en het onderhoud van alarmsystemen en –centrales. Erkenningscode van G4S Training & Consultancy Services : DV.O101295. .

Deze subsidie is enkel voor werknemers die deel uitmaken van de KMO, dus niet voor stagiairs of interimmedewerkers. 

Meer info

 VDAB

G4S Training & Consultancy is erkend als opleidingsverstrekker voor de VDAB opleidingscheques. Dankzij deze opleidingscheques kunt u 50% van uw opleidingen of van de opleidingen van uw medewerkers betalen. Voorwaarden en bijkomende informatie.

 http://www.g4s.be/~/media/Images/Belgium/Article/FOD.png

Educatief verlof: Mogelijkheid voor de werkgever om een terugbetaling te bekomen van de opleidingsuren als educatief verlof bij het Ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid. (vanaf minstens 32u opleiding). Om het getuigschrift van regelmatige inschrijving en van nauwgezetheid" aan te vragen (nodig voor deze terugbetaling), gelieve dit aan te vragen om het moment van de inschrijving via het e-mailadres bookings.training@be.g4s.com. Meer info.

 http://www.g4s.be/~/media/Images/Belgium/Article/Vormelek.jpg

Mogelijkheid voor bedrijven uit de elektriciteitssector (onder PC 149.01) om subsidies te verkrijgen bij inschrijvingen in onze opleidingen en bijscholingen voor het uitvoerend personeel van beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in de conceptie, de installatie en het onderhoud van alarmsystemen en –centrales. Meer info.

 Constructiv

Bouwopleidingsfonds dat zich richt tot de werkgevers uit de bouwsector (PC 124). Meer info.

 

Mogelijkheid om onze opleidingen "logistiek" (interne transportmiddelen, magazijn en logistiek) en "veiligheid en welzijn op het werk" (brandbestrijding, EHBO, preventieadviseur, BA4-BA5,...) gratis of tegen een gereduceerd tarief te volgen voor werknemers uit volgende paritaire comités: PC 118 (arbeiders voedingsindustrie), PC 220 (bedienden voedingsindustrie), PC 200 (aanvullend nationaal paritair comité bedienden -> enkel voedingsspecifieke opleidingen)

 Image result for chèque de formation région Wallone

Ook uitzendkrachten actief in PC 118 en 220 kunnen deelnemen aan dezelfde gunstige voorwaarden. Meer info. Mogelijkheid om onze opleidingen via “Chèques Formation Région Wallone” te subsidiëren, of per email.

Website Forem

 • Erkenningscode van G4S Training & Consultancy Services (Trainingsopleidingen): DV.O101295
 • Erkenningscode van G4S Support Services (Beveiligingsopleidingen): DV.O217287
^