Rekvizīti

AS G4S Latvia rekvizīti:


Akciju sabiedrības nosaukums: G4S Latvia

PVN maksātāja numurs: LV 4010 3058 465

Adrese: Stigu iela 10,

Rīga, LV-1021

LatvijaBanka: AS Swedbank

Konts: LV87HABA0001408036011

Kods: HABALV22

AS G4S Cash Services Latvia rekvizīti: Akciju sabiedrības nosaukums: G4S Cash Services Latvia

PVN maksātāja numurs: LV 4000 354 8982

Adrese: Stigu iela 10,

Rīga, LV-1021

LatvijaBanka: AS Swedbank

Konts: LV96HABA0551 00091 0186

Kods: HABALV22

^