Skip to main content

Atbalsta vadlīnijas

G4S atbalsta programma sponsorēšanā un sabiedrības labklājības veicināšanā ir izveidota, lai iedzīvinātu uzņēmuma vērtības visā Latvijā un uzlabotu līdzcilvēku dzīves kvalitāti.
gaiss

Mērķis 

 • Iedrošināt vietējo sabiedrību iesaistīties sabiedrības atbalsta aktivitātēs ar mērķi uzlabot drošu vidi, veicināt veselīgu dzīvesveidu un labklājību
 • Veicināt stratēģisku sabiedrībā pastāvošo problēmu risināšanu, sekmējot uzņēmuma ilgtermiņa plānu īstenošanu
 • Veicināt zīmola atpazīstamību un uzlabot uzņēmuma reputāciju ilgtermiņā. 

Galvenie atbalsta virzieni

 • Izglītība jauniešiem
 • Drošības un drošas vides jautājumu izpratnes veicināšana bērniem
 • Labdarība – sabiedrības labklājības paaugstināšana sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Uzņēmums neparedz sniegt atbalstu

 • Indivīdiem vai ģimenēm sportā
 • Politiska vai reliģiska rakstura kustībām, pasākumiem vai organizācijām
 • Piedzīvojumu un tūrisma braucieniem.

Programmas nosacījumi

 • Līdzekļi vai resursi tiek piešķirti projektam vai aktivitātei, kas ir videi draudzīga un notiek vietējā vai nacionālā mērogā
 • Prioritāte tiek sniegta aktivitātei, kas veicina izpratni par uzņēmuma darbību.

Sabiedrības atbalsta aktivitāšu izvēlēs process

 • Aktivitāte atbilst izvirzītajiem mērķiem saskaņā ar 2. punktu
 • Aktivitāte ir izmērāma un uzskatāmi redzama
 • Uzņēmumam ir tiesības informēt par šiem projektiem sabiedrību, veidot un izmantot vizuālos materiālus
 • Uzņēmuma logotipa izmantošana notiek, iepriekš saskaņojot ar Mārketinga un sabiedrisko attiecību dienestu.

Pieteikuma iesniegšana 

Valdes priekšsēdētājam vai Mārketinga un sabiedrisko attiecību dienestam elektroniski vai drukātā veidā, sūtot uz office@lv.g4s.com vai AS „G4S Latvia” biroju Stigu ielā 10, Rīgā, LV-1021. 

^