Skip to main content

Risk Consulting

businessmen innovation

G4S Risk Consulting

G4S Risk Consulting biedt organisaties onderzoek en advies. Het helpt organisaties alle relevante risico’s te onderkennen en op een structurele en efficiënte wijze onder controle te brengen. G4S Risk Consulting neemt binnen G4S een onafhankelijke positie in. Het bedrijfsonderdeel kan elementen als audits, advies en gespecialiseerde assistentie aanbieden.

Risk Management

G4S Risk Consulting biedt daarnaast klantorganisaties diverse Risk Management diensten en opleidingen. Op deze manier kunnen organisaties in de uitvoering hun veiligheid optimaliseren en ook hun eigen medewerkers mee laten groeien met de veranderingen die zij nodig hebben. Tot de dienstverlening behoren onder meer interim security management, hoog risico beveiligers, employment screening, transportbeveiliging, security awareness training en een beveiligend chauffeur.

Er zijn ook specifieke diensten en opleidingen die alleen in Engeland aangeboden worden zoals mijnen ruimen en de opleiding mijnen en explosieven zoeken. Het gaat doorgaans om dienstverlening in het hogere risico segment en betreft vrijwel altijd maatwerk security dienstverlening. Dienstverlening in het kader van Risk Management heeft vanzelfsprekend altijd een vertrouwelijk karakter.

^