Skip to main content

HVO-Querido: Risicogestuurde aanpak voor brandveilige zorg

HVO-Querido stapte samen met zijn beveiligingsbedrijf in een uniek traject. Cliënten van de zorginstelling en al hun ambulante medewerkers worden getraind in brandveiligheid.
G4S case study HVO-Querido

HVO-Querido ondersteunt kwetsbare mensen, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Vaak gaat het om mensen met een psychiatrische aandoening, schuldproblemen of een verslaving. “Wij stellen niet hun beperking centraal, maar wat zij nog wél kunnen”, vertelt adviseur Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu Gert van Bruxvoort. “We helpen hen met verschillende zorgprogramma’s, onder andere met woonbegeleiding. Onze organisatie heeft daarom flink wat woningen in beheer in Amsterdam en Haarlem.” Afhankelijk van de eigendomssituatie en het gebruik hebben we daar verschillende brandwerende maatregelen genomen.’

‘Omklapwoningen’

Van Bruxvoort legt uit: “We hebben 58 panden waarin mensen intramuraal wonen, 450 woningen voor begeleid zelfstandig wonen en meer dan 1.000 zogeheten ‘omklapwoningen’. Dat zijn woningen die van een woningcorporatie zijn, maar tijdelijk op onze naam komen, net zo lang als ons zorgtraject duurt en de cliënt weer zelfstandig in de maatschappij kan functioneren. Brandpreventie is heel belangrijk, voor onze cliënten net als voor alle andere inwoners van een stad. Daarom zijn de eigen woningen standaard uitgerust met rookmelders, CO-melders, en zijn er brandblussers, blusdekens en is veel huisraad uitgevoerd in brandwerende materialen. Bij de omklapwoningen is dat niet het geval.”

Cliëntentraining

Hoe de woonsituatie ook is, volgens Van Bruxvoort is een cliëntentraining in brandveiligheid altijd op zijn plaats. “Ik vind dat onze cliënten dat echt nodig hebben, veiligheid en wonen gaan nu eenmaal hand-in-hand. Daarom hebben we, samen met ons beveiligingsbedrijf G4S, een brandveiligheidstraining opgezet. Die training geeft G4S aan onze cliënten, in groepen van zo’n vijftien tot twintig mensen. Heel praktische dingen komen daarin aan de orde: hoe werkt een rookmelder, waarom kun je beter niet roken in bed, hoe kun je voorzichtig omgaan met kaarsen en elektrische apparatuur, zoals stekkerblokken? En afhankelijk van de locatie doen we ook een blusoefening.”

Ik vind dat onze cliënten echt een brandveiligheidstraining nodig hebben, veiligheid en wonen gaan nu eenmaal hand-in-hand.
Gert van Bruxvoort, Adviseur Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu bij HVO-Querido

Ambulant

Daarnaast vroeg Van Bruxvoort aan G4S om alle ambulante medewerkers te trainen. “Zij komen bij onze cliënten thuis en kunnen een snelle risicoscan van hun woning maken. Daarna gaan zij aan de hand van een presentatie in gesprek met de cliënt over de brandveiligheidsrisico’s die er zijn. We gaan niet ‘neuzelen’, bijvoorbeeld aanraden om te stoppen met roken, maar wél adviseren we bijvoorbeeld om vluchtwegen goed vrij te houden. Of dat het verstandig is om contact te maken met je buren, zodat zij je kennen in geval van nood.”

Risicogestuurd

In Amsterdam hebben de zorginstellingen, verenigd in SIGRA, een convenant Brandveilige Zorg gesloten. In een notendop komt het erop neer dat we de beweging maken van regelgestuurde naar risicogestuurde brandveiligheid. Deze trainingen passen daar heel goed in. Ik kan het alle collegazorgorganisaties aanraden. Steeds meer kwetsbare mensen gaan of blijven gelukkig op zichzelf wonen, dus deze aanpak heeft de toekomst.”

“Dat realiseert G4S zich: ook zij zien de mogelijkheden voor de toekomstige zorgmarkt. Voor hen was het eveneens nieuw, net als voor ons. Ik realiseer me dat we best veel van G4S hebben gevraagd. Onze training is immers bestemd voor een heel andere doelgroep dan de doorsnee BHV-cursus. Ik vind het een compliment waard dat ze de moeite hebben genomen om onze vraag zo goed op te pakken en goed hebben meegedacht over de invulling van de training.”

^