Skip to main content

Nike: Goed begrip van jouw business vind je niet overal

De samenwerking tussen Nike en G4S bestaat al vele jaren. Sommige medewerkers van G4S werken al sinds de opening in 1999 op de campus van Nike in Hilversum. Daar heeft Ronald Stuifzand, Europees securitymanager EHQ & Events, de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de gebouwen, de veiligheid van mensen die er werken (BHV en Arbo) en de veiligheid bij evenementen met atleten in heel Europa, zowel wat persoonlijke veiligheid als woordvoering betreft.
G4S beveiliger smartphone iG4S

Veiligheid over landen en culturen heen

Ronald is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de kantoren in Europa. Het badgesysteem geeft, bij de juiste autorisatie, toegang tot alle panden van Nike. En als er medewerkers op bezoek komen vanuit de andere landen, ervaart hij hoe pittig het kan zijn om ze de richtlijnen te laten volgen. Hij zegt: “Lokaal wordt er weleens nonchalant mee omgegaan. Maar als ik uitleg waarom veiligheid en het zichtbaar dragen van de badge belangrijk zijn, dan is er meer begrip en volgt men de aanwijzingen op. Soms zijn er helaas incidenten nodig, voordat mensen weer doordrongen zijn van de noodzaak. Geloof me maar dat in Frankrijk iedereen nu heel bewust omgaat met de veiligheid, bijvoorbeeld.”

Samen sta je sterker

Een goede partner in veiligheid ben je niet zomaar, als er zoveel op het spel staat. “De combinatie van ervaren en vertrouwde accountmanagers, goede afspraken en SLA’s en de bereidwilligheid om mee te denken en maatwerkoplossingen te leveren, zijn voor mij wel voorwaarden.”, zegt Ronald Stuifzand.

“Je moet van twee kanten bereid zijn om elkaar te begrijpen. Zo helpt het ook als er binnen een bedrijf een echte securitymanager is, die veiligheid prioriteit geeft. Mijn contacten met G4S vind ik erg prettig en professioneel. Daarnaast heb ik op Europees niveau de schaalgrootte nodig. Als ik bel, moeten zij beveiliging kunnen leveren. Dat kunnen kleinere partijen niet betrouwbaar waarmaken”

Een goed systeem helpt

Zo heeft hij recent een prettige ervaring opgedaan met de invoering van iG4S. Bij de invoering van dit nieuwe systeem is Nike ruim de tijd gegund om een pilot te draaien en haar wensen door te geven. Het resultaat: een soepel, custom-made meldsysteem. Niet alleen fijn voor G4S, maar ook intern is de druk op de meldkamer van Nike verminderd. Sinds oktober gaan de meldingen, bijvoorbeeld het kenteken van een vreemde auto, eenvoudig per smartphone rechtsreeks naar G4S.

Het helpt als er binnen een bedrijf een echte securitymanager is, die veiligheid prioriteit geeft
Ronald Stuifzand, Europees securitymanager EHQ & Events bij Nike

Wat is iG4S?

De security app iG4S is de nieuwste dienst van G4S om haar beveiligingsdiensten beter en soepeler te laten verlopen. Beveiligers kunnen met de app op hun smartphone nu sneller een voertuig controleren, bijvoorbeeld bij foutparkeren. Ook een melding kan snel (met foto) worden gedaan.

De app biedt ook mogelijkheden voor een groepschat en pushnotificaties om een team beveiligers snel te informeren of om te overleggen. De app biedt ook (management) rapportages die inzicht bieden in het aantal en het soort meldingen dat wordt gedaan. Zo is de inzet van het team beter te plannen.

Meer weten over iG4S?

Stuur dan een e-mail naar info@nl.g4s.com, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

^