Skip to main content

G4S en Summa Veiligheid: van roc naar expertisecentrum

‘Soms moet je het geluk hebben dat je elkaar precies op het juiste moment ontmoet’, stelt Evy Loos, directeur van Summa Veiligheid. ‘Want juist toen ik vond dat Summa Veiligheid een expertisecentrum moest worden met veel praktijkkennis, wierp G4S zich op als samenwerkingspartner. We waren het er al snel over eens dat er veel méér te halen valt uit onze samenwerking!’
G4S beveiligers op trap school

Summa Veiligheid, onderdeel van Summa College in Eindhoven, biedt opleidingen voor de veiligheidsbranche, Defensie en diverse handhavingsinstellingen. Het onderdeel heeft sinds begin 2019 een eigen pand en dat past volledig binnen de visie van directeur Evy Loos, die toewerkt naar een expertisecentrum op het gebied van veiligheid. Daarin moet veel ruimte zijn voor co-creatie tussen onderwijs en bedrijfsleven, Defensie en Politie. Loos vond in G4S een partner die hierin een cruciale rol speelt. ‘We delen dezelfde visie’, vindt Loos.

‘Wij willen meer praktijkkennis in huis, die G4S ons kan leveren. Bijvoorbeeld met gastdocenten en door met ons te sparren over de inhoud van onze lesprogramma’s. G4S wees ons er bijvoorbeeld op dat we te weinig doen met cameratoezicht en techniek. En dat er in de opleiding tot coördinator beveiliging te weinig aandacht was voor sommige leidinggevende aspecten van de baan. Die uitdagingen pakken we in het komende studiejaar op.’

Diploma en baan

Andersom kan G4S mensen laten trainen bij Summa Veiligheid. ‘Wij willen dat al onze aspirant beveiligers hun diploma halen’, zegt Sander Dersjant, operationeel manager bij G4S. ‘Daarom zochten we een goede opleidingspartner en die hebben we gevonden in Summa Veiligheid. Veel van onze nieuwkomers hebben het maatschappelijk niet gemakkelijk. Des te mooier dat we door de combinatie van werken en leren bijna iedereen aan een diploma én een baan kunnen helpen met echt een duidelijk toekomstperspectief! En dat met een opleidingspartner bij wie wij allerlei wensen kunnen neerleggen.’

Partner in opleiden

G4S levert al enige jaren als ‘regulier’ beveiligingsbedrijf zijn diensten aan het Summa College. ‘We hebben twee jaar geleden samen nagedacht over hoe je daar een echt partnerschap van zou kunnen maken en vervolgens is de opdracht aanbesteed’, vertelt Loos. ‘Het is een heel bijzonder contract geworden. We huren G4S in als beveiliger, maar ze moeten nadrukkelijk óók partner in opleiden zijn. Dat vullen we op verschillende manieren in.’

Wij willen meer praktijkkennis in huis, die G4S ons kan leveren. Bijvoorbeeld met gastdocenten en door met ons te sparren over de inhoud van onze lesprogramma’s.
Evy Loos, Directeur Summa Veiligheid

G4S-medewerkers “voor de klas”

Zo levert G4S input voor de opleidingen en stuurt eigen medewerkers voor opleidingen naar Summa Veiligheid. Ook staan twee G4S-medewerkers hier “voor de klas”. Loos: ‘Dat zijn beveiligers die zijn geselecteerd op hun vlotte omgang met jongeren én hun vermogen om zaken helder en rustig uit te leggen. We willen echt een expertisecentrum zijn, en dat kan niet als je te ver van de praktijk af staat. Juist de praktijkervaringen zorgen voor gefascineerde studenten.

Het is onze wens om meer te gaan werken met “hybride docenten”: mensen die én een baan in ons werkveld hebben én bij ons willen en kunnen doceren, bijvoorbeeld via een detachering. Komend studiejaar gaat ook een militair verpleegkundige op deze basis bij ons aan de slag.’

Een Leven Lang Ontwikkelen

Voor beide partijen past dit partnerschap in het plaatje van “Een Leven Lang Ontwikkelen”, een fenomeen dat door steeds meer werkgevers en werknemers wordt omarmd. ‘Bij G4S zijn we er aan gewend dat mensen geen tientallen jaren meer voor ons werken’, zegt Dersjant. ‘Waar we vroeger nog wel eens krampachtig probeerden mensen in dienst te houden, bieden we hen nu juist maximale ontwikkelkansen – óók als dat betekent dat ze naar een andere werkgever doorstromen.

Jonge mensen zoeken vooral ontwikkelkansen en die krijgen ze bij ons volop. Wij willen hen een echte loopbaan bieden. Daardoor weten studenten ons heel goed te vinden.’ Maar het gaat niet alleen om “nieuwe aanwas”. Dersjant: ‘We hebben momenteel een klas met G4S-medewerkers - young potentials - die we iets extra’s willen bieden. Zij krijgen nu een aanvullende opleiding bij Summa Veiligheid.’

Meebewegen met de arbeidsmarkt

De innige samenwerking is dus een goede zet gebleken. Loos: ‘Wij zoeken bedrijven die onze visie en passie voor het vak delen, en G4S hebben we daarin gevonden. Om nog meer op de praktijk aan te sluiten, willen wij in de toekomst 24 uur per dag, zeven dagen per week open zijn. Daarmee sluiten we aan bij de realiteit.

Ik wil hier echt een flexibel expertisecentrum hebben, dat kan meebewegen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we van de gebaande onderwijspaden af. Fijn om een partner als G4S te hebben die daarin meedenkt en advies geeft. Zo hopen we nog meer mensen enthousiast te maken voor een baan in de veiligheidsbranche, want er zijn vacatures genoeg!’

^