Skip to main content

Maatwerk belangrijk voor Zorggroep Almere

Samenhangende zorg staat centraal bij Zorggroep Almere. Om dat te kunnen bieden, is de organisatie doorlopend in beweging. Dat merk je ook op veiligheidsgebied. Steeds meer technologie doet zijn intrede in de zorgsector en Zorggroep Almere speelt daarop in.
G4S alarmcentrale zorg

Met 19 gezondheidscentra, acht woonzorgcentra, een revalidatiecentrum en wijkverpleging is Zorggroep Almere een begrip in de stad. Vrijwel iedere inwoner van Almere kent de Zorggroep. De organisatie heeft huisartsen in dienst, psychologen, fysiotherapeuten, verloskundigen, apotheekmedewerkers en een grote groep medewerkers in de wijkverpleging. Samen met de ‘kantoorfuncties’ telt Zorggroep Almere maar liefst 2.500 medewerkers. Daarnaast werken er nog 800 vrijwilligers. “Vernieuwing is momenteel erg belangrijk voor ons”, vertelt Aldo Tromp. Hij is Teammanager techniek, onderhoud & vastgoed. “En dat kun je heel letterlijk interpreteren maar ook figuurlijk. Letterlijk, omdat we op het ogenblik flink wat van ons vastgoed bouwkundig en technisch stevig onder handen nemen. Figuurlijk, omdat innovatie en kennisdeling belangrijk zijn in onze organisatie. De zorg verandert, en zeker de intramurale zorg wordt steeds zwaarder. Onze technische systemen veranderen daarin mee.”

Van trekkoordje naar dwaaldetectie

Tromp licht toe: “Vroeger had de bewoner van een zorgcomplex een trekkoordje om de zuster te waarschuwen. Tegenwoordig verwachten we veel meer mogelijkheden. Valbescherming, dwaaldetectie, automatische verlichting, een pols-hand-zendertje, het zijn maar een paar voorbeelden van de technologie die we vandaag de dag toepassen. Wat daarbij komt is dat zeker in een zorginstelling zeer hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en betrouwbaarheid van de systemen. Denk maar aan de nieuwe privacywetgeving, dat had grote invloed op de beveiliging van onze netwerken. En via IP koppelen we sensoren aan de installaties. Het vergt dus steeds meer van je ICT.”

BHV-opleidingen

In Tromps team van twaalf man zitten veelal technische vaklieden. “Je snapt dat ik steeds meer toewerk naar groeiende technologische kennis van mijn mensen”, zegt Tromp. “Maar daarnaast zijn er nog genoeg andere zaken die onze aandacht hebben: bijvoorbeeld het vastgoedbeheer, onze vergunningen, legionellabeheer, administratie, alarmprogrammering en het coördineren van onze BHV-opleidingen.” Voor die opleidingen doet Zorggroep Almere al ruim tien jaar een beroep op G4S. “Zij werken hier al heel lang op beveiligingsgebied”, zegt Tromp. “Onze alarmsystemen zijn aangesloten op de G4S-meldkamer en zij zorgen voor de alarmopvolging. Daarnaast verzorgen zij een surveillancedienst. Later kwamen daar de BHV-opleidingen bij. We hebben bij Zorggroep Almere 260 BHV-ers, dus er zijn doorlopend mensen in opleiding. We kennen daarin verschillende niveaus: basis, herhaling, ploegleider, hoofd-BHV-er en ‘opgeleid persoon’ voor de brandmeldinstallatie (BMI). Die worden voor ons allemaal opgeleid door G4S.”

Vaccins voor inentingen

Tromp heeft in al die jaren nog geen behoefte gehad om uit te zien naar een andere aanbieder van veiligheids- en beveiligingsoplossingen. “ Tot nu toe heeft G4S altijd het beste aanbod gedaan en overstappen is niet aan de orde. Twee jaar geleden heb ik wel een stevig gesprek gehad met G4S, toen zij overgingen naar een nieuw systeem in hun meldkamer waarin te weinig rekening was gehouden met maatwerkoplossingen. Die problemen zijn gelukkig allang weer de wereld uit. Voor Zorggroep Almere hebben we namelijk soms maatwerk nodig. Een voorbeeld? We hebben een apart protocol voor onze entkoelkasten, waarin we de vaccins voor inentingen bewaren. In het speciale protocol staat beschreven wat er moet gebeuren als er een koelkast faalt. G4S komt dan met een surveillanceauto die voorzien is van een mobiele koelkast. Daarmee brengen ze de vaccins in veiligheid op een andere locatie.”

Goed gekwalificeerde mensen

Over de dienstverlening is Tromp tevreden. “Wat mij betreft doet G4S het goed”, zegt hij. “Ik vind dat ze een heel degelijk trainingsprogramma hebben, uitgevoerd door goed gekwalificeerde mensen en in een goed uitgeruste oefenlocatie. Daarnaast ben ik tevreden over de meldkamer en surveillance door G4S. En de accountmanager en teamleider zijn beiden heel laagdrempelig bereikbaar. Dat vind ik belangrijk in een goede relatie op veiligheidsgebied.”

^