Skip to main content

G4S beveiligt ’s werelds modernste containerterminal

G4S heeft een bijzondere nieuwe klant: APM Terminals MVII in Rotterdam, momenteel de modernste containerterminal ter wereld. G4S zorgt samen met APM voor specialistische beveiliging.
Beveiliger APM Terminals

APM Terminals op de Tweede Maasvlakte (MVII) is gemaakt op volume. Wekelijks doen de grootste klasse containerschepen (triple E) de in 2015 door koning Willem-Alexander geopende terminal aan, goed voor 18.000 containers in één keer. Vanuit een control room bedienen zogeheten remote crane operators op afstand bestuurbare kranen voor het laden en lossen van de schepen. Onbemande voertuigen vervoeren de containers over het 860.000 vierkante meter grote terrein, waarna ze op binnenvaartschepen, goederentreinen of vrachtwagens naar hun plek van bestemming in Europa gaan.

Specialistische beveiliging

Dit hightech bedrijf, met meer dan vierhonderd vaste medewerkers en dagelijks tal van bezoekers, contractors en honderden af en aan rijdende vrachtwagenchauffeurs, is bovendien douanegebied. Dat vraagt om specialistische beveiliging. APM Terminals stelt dan ook hoge eisen aan de beveiliging. Er is veel aandacht voor risico’s en integriteit en de beveiligers worden gebrieft door opsporingsdiensten.

Vijf specialismen

Per etmaal werken bij APM Terminals op de Tweede Maasvlakte achttien beveiligers in vijf gespecialiseerde takken van sport. Op de Centrale Post bekijkt de centralist de beelden van de vele camera’s. Hij kent ook autorisaties voor het terrein toe aan contractors en bezoekers, en ziet erop toe dat de chauffeurs die voor het eerst de terminal bezoeken de veiligheidsinstructie volgen en de bijbehorende toets maken. Bij een calamiteit stuurt de centralist het complete team aan.

De securitymedewerkers zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van het terrein. Ze surveilleren, controleren apparatuur en begeleiden bezoekers, contractors en overheidsinstanties naar de schepen.

Gevaarlijke stoffen

De HCT-medewerkers doen bij schepen en containers metingen naar gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld, een fabriek in China produceert duizend gymschoenen waarvan de lijm bij verzending nog niet goed is gedroogd. Dan komen er allerlei dampen vrij die gevaarlijk zijn om in te ademen. De HCT-medewerkers meten met speciaal ingeregelde gasmeetapparatuur tussen de rubbers van de dichte deur door. Ze bepalen of ze de container vrij kunnen geven voor opening of ontgassen hem in een ontgassingsgebied met een speciaal voor deze terminal ontworpen ontgassingsinstallatie. Behalve als deskundige in gevaarlijke stoffen, zijn HCT-medewerkers ook opgeleid als beveiliger en dragen ze bij aan de beveiliging van de terminal.

Grensbewaking

De veiligheidswachten werken als twee-eenheid met de HCT-medewerkers als zij een scheepsruimte op gevaarlijke stoffen meten. Verder houden zij toezicht op risicovol werk en op het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Twee beveiligingsmedewerkers bij de receptie ontvangen bezoekers, schrijven ze in en informeren de gastheer of -vrouw. Ook hebben zij faciliterende taken, zoals lockerbeheer.

Kritisch, zorgvuldig, verantwoordelijk

Een verkeerde beslissing op deze indrukwekkende containerterminal heeft substantieel effect, daar zijn de speciaal opgeleide beveiligers goed van doordrongen. Zij zijn dan ook kritisch en gaan in nauwe onderlinge samenwerking zorgvuldig en verantwoordelijk te werk. Resultaat: een klant die niet alleen hoge eisen stelt, maar ook open staat voor de aanbevelingen van beveiligers en G4S vertrouwen en ruimte geeft om haar opdracht goed te kunnen uitvoeren.

^