Skip to main content

5 tips voor een optimale BHV-organisatie

Ieder bedrijf is verplicht maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening. Een goede opzet van deze hulpverlening is belangrijk om de veiligheid van werknemers te kunnen waarborgen. Maar hoe begint u ermee en hoe zorgt u dat uw bedrijfshulpverlening tiptop in orde blijft?
Vluchtroute trap

5 BHV tips die u op weg helpen

1. Stel iemand aan die hoofdverantwoordelijk is voor de BHV

Dit is van belang voor het in standhouden van de BHV-organisatie (preventief) en het effectief aansturen van de BHV-organisatie (repressief). Meestal noemen we een functionaris met deze rol Hoofd BHV.

2. Maak, of laat, een risico-analyse (RIE) maken

Analyseer de algemene risico’s die uw werknemers en klanten lopen plus bedrijfsspecifieke risico’s. Op basis hiervan stelt u een plan van aanpak op om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

3. Selecteer uw BHV’ers

Het aantal BHV-ers is afhankelijk van een aantal maatgevende factoren, zoals groote van het bedrijf, aantal werknemers, risico’s etc. Kies bij voorkeur werknemers die enthousiast zijn en de verantwoordelijkheden van een bedrijfshulpverlener aankunnen. De betreffende BHV’ers kunnen hun taken uiteraard naast hun normale werkzaamheden uitvoeren.

4. Kies een BHV-opleider

Keuze genoeg. Ga echter niet alleen op de prijs af, maar let ook op de reputatie en eventuele certificering van een opleider. Ook maatwerk kunnen en willen leveren kan een belangrijk selectiecriterium zijn.

5. Houd de BHV-kennis up-to-date

Een BHV-certificaat van G4S verloopt na een jaar. Hierna moet de BHV’er op herhalingscursus. Dit is zeer zeker geen overbodige luxe omdat hij op deze manier zijn kennis en vaardigheden up-to-date houdt en nieuwe dingen op het gebied van bedrijfsveiligheid leert. Leg deze herhalingscursussen alvast vast bij het afsluiten van de initiële opleiding; dit bespaart tijd en kosten!

 

Meer informatie

Op www.veiligheids-trainingen.nl vindt u meer informatie over BHV en ander veiligheidsopleidingen.

 

Wilt u weten hoe het er voor staat met de veiligheid in uw bedrijf?
Doe dan de G4S Veiligheid Scan voor het MKB. Na de scan ontvangt u het veiligheidsprofiel van uw organisatie en branchespecifieke tips over welke maatregelen u kunt treffen om de veiligheid binnen uw organisatie nog verder te verbeteren.

^