Skip to main content

Wat is het verschil tussen EHBO en BHV?

U wilt weten wat u kunt doen in noodsituaties. Of het nou in geval van een ernstig ongeval is of iemand die stikt in een snoepje. U wilt van betekenis zijn als het er echt toe doet. Eerst maar een EHBO cursus volgen dus. Of toch een BHV cursus? Wat is nou eigenlijk het verschil tussen beide? En wanneer kiest u voor de een en wanneer voor de ander? We leggen het u graag uit.
reanimatie pop AED

Wat is het verschil tussen EHBO en BHV?

Heeft u een EHBO diploma dan kunt u eerste hulp verlenen bij ongevallen. Uw taak is om het slachtoffer te helpen en verdere lichamelijke schade te voorkomen totdat hij/zij in handen is van deskundige hulp. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) daarentegen wordt naast het verlenen van eerste hulp ook getraind om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen. Een wat gevarieerder pakket dus. Bovendien is de BHV cursus ook meer gericht op werksituaties.

Is een BHV cursus dan een uitgebreidere variant op de EHBO cursus?

Het is niet zozeer een uitbreiding. Want in de EHBO cursus leert u meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp. Zo leert een EHBO’er meer over het menselijk lichaam en is hij beter opgeleid tot het verzorgen van letsels en verwondingen. Omdat u bij een EHBO cursus dieper op de stof ingaat, duurt de cursus 3 dagen. Een BHV cursus daarentegen duurt 2 dagen.

Wat leert u precies in een EHBO cursus?

Iemand met een EHBO diploma heeft uitgebreide kennis van eerste hulp verlenen. Of dat nou op het werk, op straat of thuis is. U leert bijvoorbeeld wat te doen als iemand in zijn vinger snijdt, zich verslikt of als iemand in elkaar zakt.

Na het volgen van een EHBO opleiding van G4S leert u verantwoord optreden bij:

 • stoornissen van het bewustzijn
 • stoornissen van de ademhaling
 • stoornissen van de bloedsomloop
 • reanimatie en AED
 • wonden
 • botbreuken
 • verband- en hulpmiddelen
 • vergiftigingen

Wat leert u precies in een BHV cursus?

Een BHV’er gaat verder dan eerste hulp verlenen. De BHV’er moet een kleine brand kunnen blussen, is in staat een pand snel en veilig te ontruimen, kan levensreddende handelingen verrichten (elementen van EHBO), leert communiceren tijdens een calamiteit en is het aanspreekpunt van de professionele hulpdiensten die ter plaatse komen.

Na het volgen van een BHV opleiding van G4S bent u in staat tot:

 • het verlenen van eerste hulp bij (arbeids)ongevallen met behulp van protocollen
 • het bedienen van een AED
 • het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van de gevolgen van ongevallen
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting
 • het alarmeren van en het samenwerken met de hulpverleningsorganisaties
 • in teamverband samenwerken tijdens het verlenen van eerste hulp met behulp van protocollen

EHBO of BHV op het werk?

BHV is een afkorting van bedrijfshulpverlener. Over het algemeen zullen er dan ook meer BHV’ers in organisaties aanwezig zijn dan EHBO’ers. De Arbowet verplicht bovendien de aanwezigheid van voldoende BHV’ers in een organisatie. Hoeveel er beschikbaar moeten zijn, is afhankelijk van het aantal werknemers en de risico’s in het bedrijf. In sommige organisaties is het risico op letsel groter dan gemiddeld, waardoor het ook verstandig is om EHBO’ers op te leiden.

Nieuwsgierig geworden?

^