Skip to main content

G4S biedt 6000 medewerkers gratis gezondheidscheck aan

Je gezondheid is een voorwaarde om goed te functioneren, zowel op het werk als in de rest van je leven. Niet iedereen is echter elke dag bezig met zijn gezondheid, daarom kan het best interessant zijn om erachter te komen hoe gezond je eigenlijk bent. G4S biedt daarom alle medewerkers vrijblijvend een gezondheidscheck aan, in samenwerking met de Nationale BedrijvenCheck.
Nationale BedrijvenCheck

De gezondheidscheck zelf

In de loop van de komende maanden krijgen alle medewerkers een persoonlijke uitnodiging voor het onderzoek. Degenen die aangeven dat ze willen deelnemen, krijgen eerst een online vragenlijst met vragen over gezondheidsrisico’s zoals hart- en vaatziekten, bloeddruk, cholesterol, diabetes, obesitas, ademhalingsapparaat, stress en huidkanker.

Een onafhankelijke arts bekijkt de antwoorden en beslist of er redenen zijn om een afspraak op locatie te maken met een arts van de Nationale BedrijvenCheck. Als uit het onderzoek blijkt dat behandeling nodig is, wordt de medewerker doorverwezen naar de eigen huisarts of een specialist. Het onderzoek en de afspraken vinden in eigen tijd plaats en kosten de medewerkers niks. Medewerkers die deelnemen ontvangen een uitgebreid rapport van de onderzoeksresultaten, met adviezen voor de verbetering van de gezondheid.

Zorgvuldigheid en privacy

De check is bedoeld om medewerkers inzicht te geven in hun eigen gezondheid en mogelijk onopgemerkte zaken op te sporen. Alle informatie die medewerkers verstrekken valt onder het medisch beroepsgeheim en blijft dus strikt privé. De werkgever ontvangt dus geen terugkoppeling over een individu.

G4S krijgt wel op hoofdlijnen  inzicht in de algemene gezondheidsrisico’s die er per afdeling spelen. Zo kan G4S haar vitaliteitsprogramma’s en -ondersteuning aanpassen aan de behoefte van de afdeling. De ene afdeling heeft wellicht meer mensen dan gemiddeld met rsi-klachten, terwijl op de andere afdeling juist mensen willen stoppen met roken. Elke afdeling krijgt de ondersteuning die ze nodig heeft. Het verminderen van gezondheidsrisico’s draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en de algemene veiligheid van de medewerkers. En dat is precies waar G4S voor staat!

https://nationalebedrijvencheck.nl/videos

^