Skip to main content

Defensie verlengt samenwerking G4S security services

Defensie gaat ook de komende drie jaar een samenwerking aan met G4S. Het huidige beveiligingscontract verloopt eind dit jaar. Gedurende het aanbestedingstraject heeft G4S blijk gegeven wederom de juiste contractpartner te zijn voor de komende jaren.
Contractondertekening G4S Defensie 2017

Het nieuwe contract is onlangs ondertekend door Commandant DFLB Brigadegeneraal Ronald Harmsma en Vinz van Es, managing director G4S Secure Solutions. De overeenkomst gaat per 1 januari 2018 in.

Flexibele schil

Defensie moet haar operationele taak optimaal kunnen uitvoeren. Dit kan alleen als ze de beschikking heeft en houdt over de juiste middelen en de beveiliging hiervan optimaal wordt ondersteund. De 1700 medewerkers van de Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie (DBBO) - onderdeel van de Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging - leveren die ondersteuning door garant te staan voor de fysieke beveiliging van de defensiebelangen.

Commandant DBBO, kolonel Tom Smit, is blij met de nieuwe aanbesteding. “G4S vormt voor DBBO de flexibele schil om vacatures, pieken in de bedrijfsvoering en calamiteiten op te vangen. We kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking in de komende jaren.”

Betere verankering

In het nieuwe beveiligingscontract is een nog betere verankering van het overlegstructuur en de bijbehorende rapportages vastgelegd. Het is aan het implementatieteam van dit contract om daar de komende tijd invulling aan te geven. De overeenkomst heeft een initiële duur van 3 jaar en met de mogelijke verlenging van twee maal 18 maanden, biedt dit perspectief voor de komende 6 jaar.

Commandant DFLB vertrouwt op de ondersteuning van G4S. “De ervaringen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat DBBO en G4S naar elkaar toe zijn gegroeid. We kennen elkaars manier van werken. Dat neemt niet weg dat de samenwerking wordt vernieuwd. Zo volgen er nieuwe afspraken op het gebied van doorgroeimogelijkheden”, aldus Harmsma.

^