Skip to main content

RI&E, daar begint het mee!

Vanuit de Arbowetgeving is het verplicht dat alle werkgevers met personeel in dienst een risico inventarisatie en –evaluatie (oftewel een RI&E) doet. Maar wat is dat eigenlijk? En met welke zaken moet u rekening houden? In dit artikel leggen we het u graag uit!
Hand met vergrootglas

Wat is een RI&E?

De risico inventarisatie en -evaluatie is een manier om in kaart te brengen waar op de werkvloer gevaren/ risico’s gelopen worden op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen inclusief een plan van aanpak om deze tot het minimum te beperken.

Wie doet de RI&E?

Het (ondersteunen in het) uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Dit is een medewerker binnen de organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Lees hier meer over de rol van preventiemedewerker. G4S adviseert u graag bij de uitvoering van de RI&E.

Waaruit bestaat een RI&E?

Een RI&E kent een vaste opbouw: 

  • Inventarisatie: het in kaart brengen van alle in uw bedrijf aanwezige risico’s, inclusief reeds getroffen risico beperkende maatregelen.
  • Evaluatie: het evalueren van de risico’s en deze op volgorde van belangrijkheid categoriseren.
  • Plan van Aanpak: de vaststelling van de maatregelen die getroffen zullen worden om de geïnventariseerde gevaren tot het minimum te beperken. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, is het belangrijk de risico’s aan te pakken bij de oorzaak. Als je de bron wegneemt, is het risico geweken. Echter kunnen er nog wel restrisico’s overblijven die ook in het Plan van Aanpak benoemd moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan menselijk falen, waar je bijvoorbeeld als oplossing het opleiden van (extra) bedrijfshulpverleners kan benoemen. Per risico wordt in het Plan van Aanpak aangegeven wat er gedaan wordt om het risico te voorkomen of te verminderen, wie er wanneer mee aan de slag gaat, wanneer het risico naar tevredenheid is weggenomen, wat er nodig is om dit te kunnen doen en wat de termijn ervan is.

Toetsen van de RI&E

Zodra de RI&E uitgevoerd is en het Plan van Aanpak afgerond is, moeten deze getoetst worden. Dit kan door een gecertificeerde Arbodienst, door een Arbo deskundige of door een gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Met de toets van de RI&E wordt gekeken of alle risico’s in kaart zijn gebracht en of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Tevens wordt een advies gedeeld op het Plan van Aanpak. Toetsing van de RI&E is niet nodig als: 

  • Alle werknemers in uw organisatie samen 40 uur of minder werken.
  • Uw organisatie maximaal 25 medewerkers in dienst heeft en u gebruik maakt van een voor uw branche erkend RI&E instrument (een zogenaamde branche-RI&E). Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, moet uw organisatie dan wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

Inzage en instemming

Alle werknemers moeten, volgens de Arbowet, de RI&E te allen tijde kunnen inzien. Indien de RI&E en het Plan van Aanpak onder het personeel wordt verspreid, weet iedereen welke risico’s er spelen en hoe die risico’s aangepakt gaan worden. Indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dienen de stukken ook naar hen te worden gestuurd, gezien zij hiermee dienen in te stemmen.

Waar kan ik meer informatie over de RI&E vinden?

Meer weten over de RI&E? Of over de toetsing ervan? Bekijk dan eens de sites www.arboportaal.nl en www.rie.nl. Hier vindt u naast een animatie over de RI&E ook diverse andere interessante tips.

Wilt u advies bij uw RI&E en/of bij uw Plan van Aanpak en meer te weten komen over de mogelijke oplossingen die G4S u kan bieden om risico’s tot het minimum te beperken? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een mail te sturen naar csd.ts@nl.g4s.com of door te bellen naar 088-2728657.
 

Meer tips en informatie over veilig werken?

Wij hebben verschillende tips en informatie rondom dit thema verzameld op een overzichtspagina.

Bekijk alle tips en info

^