Skip to main content

Veiliger werken zorgt voor een veiliger samenleving

Veilig werken, veilig wonen, veilig leven. Zo op het eerste gezicht lijken dat begrippen die niet veel met elkaar te maken hebben, en die misschien wel helemaal los van elkaar staan. Niets is minder waar, betoogt Henk Altena, operationeel manager bij G4S Training & Safety. “Wij zien een duidelijke samenhang tussen deze drie begrippen. En meer dan dat: het is de missie van G4S om actief bij te dragen aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Met onze dienstverlening en de middelen die wij leveren maken we de missie dag in dag uit concreet waar.”
winkelend publiek

Grensoverschrijdend gedrag

Henk verduidelijkt zijn stelling aan de hand van een voorbeeld van de G4S-training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’. Die training is breed van opzet, en gaat in op verschillende onderdelen van grensoverschrijdend gedrag,  zoals omgaan met agressie, met intimidatie maar ook met pesten. Dat zijn stuk voor stuk elementen waarop medewerkers worden getraind.

Beveiligings- en winkelpersoneel komt het meest in aanraking met grensoverschrijdend gedrag, en is dan ook een belangrijke doelgroep van deze training. 45% van de bedrijven die hun medewerkers de training laten volgen, doet dit op eigen locatie. “Wij kunnen zorgen voor trainingen op locatie, maar daarnaast hebben wij ook trainingscentra waar je de praktijk goed kunt oefenen. De cursist wordt in een situatie geplaatst en wordt getraind om bijvoorbeeld de-escalerend te handelen wanneer hij of zij op een agressieve manier wordt aangesproken,” legt Henk uit.

Levens redden

Maar waar zit nu de verbinding tussen deze toch primair werkgerichte training en de aspecten ‘veilig wonen’ en ‘veilig leven’? “Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat je met een training die je voor je werk volgt, uiteindelijk Nederland een stukje veiliger maakt. De kennis die je tijdens een training opdoet – of het nu gaat om omgaan met grensoverschrijdend gedrag of om een bhv-training of een andere veiligheidstraining – pas je misschien primair toe in je werk. Maar vlak niet uit dat je de kennis en de vaardigheden die je leert, ook heel goed privé kunt gebruiken. Je kunt er je buurvrouw mee helpen, je kunt je ermee verdienstelijk maken binnen de sportvereniging waar je lid van bent, noem maar op. Een training kan eraan bijdragen dat je levens redt; hetzij op je werk, hetzij in je woon- en leefomgeving. Ik durf dan ook te stellen dat je door een veiligheidstraining te volgen, een belangrijke bijdrage levert aan een veilige samenleving.”

Ik durf dan ook te stellen dat je door een veiligheidstraining te volgen, een belangrijke bijdrage levert aan een veilige samenleving.
Henk Altena, Operationeel manager, G4S Training & Safety

Deel van de bedrijfscultuur

Daarnaast legt Henk de nadruk op een ander aspect: veiligheid moet geen geïsoleerde activiteit zijn, maar integraal deel uitmaken van de bedrijfscultuur. “Het begrip safety first moet als het ware vastliggen in de missie van een bedrijf. Door veiligheid consequent sterk te benadrukken in de communicatie richting medewerkers kan een werkgever bewerkstelligen dat veiligheid vóór het belang van het primaire bedrijfsproces komt.”

G4S vindt dan ook dat het creëren en borgen van veiligheid in een bedrijf veel meer is dan een technische kwestie: “Wij ondersteunen onze klanten om binnen hun organisaties het gevoel voor veiligheid en het bewustzijn op dit gebied verder te vergroten. Het gaat erom dat je een veiligheidscultuur ontwikkelt én voortdurend onderhoudt. Wanneer een bedrijf dat op orde heeft, zijn medewerkers zich permanent bewust van veiligheid, spreken ze elkaar aan op onveilig gedrag en blijven ze trainen en oefenen. Ze stellen zich geregeld de vraag of ze nog bekwaam zijn op een bepaald veiligheidsonderdeel, ook al hebben ze de desbetreffende training ooit al eens gevolgd. In zo’n bedrijf is het volgen van een training dan ook meer dan een vinkje zetten: het maakt deel uit van een goed ontwikkelde veiligheidscultuur.”

Uniek?

Rest de vraag aan Henk of en zo ja op welke manier G4S uniek is. “We onderscheiden ons in de omvang van onze service en qua werkwijze, door te allen tijde als een partner de klant terzijde te staan.  Met onze zeer brede dienstverlening, zoals inventarisatie van risico’s maar ook beheersmaatregelen, krijgt de klant een helder beeld over zijn interne en externe situatie.”

Wil jij ook een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving?

Schrijf je vandaag nog in voor een BHV of EHBO cursus!
 

Meer tips en informatie over veilig werken?

Wij hebben verschillende tips en informatie rondom dit thema verzameld op een overzichtspagina.

Bekijk alle tips en info

^