Skip to main content

Update van de alarmcentrale app en klantportal

Eind vorig jaar hebben wij een update uitgebracht voor de G4S-app en klantportal voor eindgebruikers die gebruikmaken van onze Alarmcentrale. Het doel van de update was om de dienstverlening flexibeler te maken. Door het toevoegen van een aantal zaken die de klant zelf kan regelen, is hij minder afhankelijk van de openingstijden van de klantenservice.
Handen met smartphone

Meer zelf regelen

Uiteraard zijn we gestart met een inventarisatie van de wensen van de gebruikers van de app en klantenportal. Daaruit kwam naar voren dat met name de overzichten opvragen bij de klantenservice tijd kostten voor de gebruikers. Daarom kan de klant nu de volgende zaken zelf regelen:

  • Pincode wijzigen
  • Logboek met meldingen downloaden
  • Klantenkaart downloaden

Omdat de klant geen G4S-medewerker meer nodig heeft voor deze stappen, kan hij deze handelingen uitvoeren wanneer het hem schikt. Ook ’s avonds en in het weekend. Bovendien scheelt het in de drukte van de servicedesk, waardoor mensen sneller geholpen kunnen worden met andere hulpvragen. Sinds de invoering zien we dat er frequent gebruik is gemaakt van de nieuwe functionaliteit, dus we hebben echt kunnen voorzien in een behoefte.

Volgende versie installateursapp

Uiteraard zijn we hierna niet gestopt, maar gaan we door met ontwikkelen. Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe versie van de installateursapp. Ook hiervoor hebben we goed geluisterd naar jullie meningen en wensen op dat gebied. Het doel van de nieuwe versie is dan ook om te zorgen dat het onderhoud of het aanleggen van een nieuwe aansluiting bij de klant makkelijker wordt voor jullie. Hierover volgt later dit jaar zeker meer nieuws!

^