Skip to main content

Bedrijfsongeval: wie is aansprakelijk?

Elk bedrijf is verplicht om een veilige en gezonde werksituatie te creëren voor haar medewerkers. Maar een bedrijfsongeval (ook wel arbeidsongeval genoemd) zit helaas in een klein hoekje. Wie is dan aansprakelijk: de werkgever of werknemer?
Hand in verband

Een gladde kantoorvloer, losliggende kabels, een collega die niet goed uitkijkt, een haperende machine: binnen een paar tellen kan het helemaal misgaan, met vaak grote gevolgen. Jaarlijks komen er 220.000 meldingen van ernstige bedrijfsongevallen binnen bij de arbeidsinspectie. Wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval tijdens werktijd. Denk aan ongevallen die op de werkvloer plaatsvinden (op kantoor, in de fabriek, het magazijn), maar ook aan ongevallen die onderweg (bijvoorbeeld op weg naar een klant) gebeuren. Ook ongevallen tijdens pauzes of personeelsuitjes vallen meestal onder bedrijfsongevallen.

Een bedrijfsongeval heeft grote impact op de slachtoffers, naasten, collega's en leidinggevenden. Daarnaast heeft het invloed op de bedrijfsresultaten: denk aan de kosten voor verzuim, vervanging en mogelijke schadeclaims.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Werkgevers hebben een zorgplicht: ze moeten zorgen voor een veilige, gezonde werkomgeving en ook goede instructies geven en voldoende toezicht houden. Ze zijn dit verplicht naar zowel vaste als niet-vaste werknemers (denk aan uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires). Wanneer een bedrijfsongeval ontstaat door het niet goed naleven van de zorgplicht, is de werkgever aansprakelijk. Los van een bedrijfsongeval is de werkgever natuurlijk ook verantwoordelijk voor de veiligheid van derden zoals klanten, bezoekers, etc.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

De werkgever is niet aansprakelijk voor een bedrijfsongeval bij afwezigheid van schuld, als hij zijn zorgplicht goed is nagekomen (AVAS gronden) óf wanneer een ongeval ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook is de werkgever niet aansprakelijk als het ongeval plaatsvindt tijdens het woon-werkverkeer óf tijdens de privé-tijd van de werknemer met een bedrijfsauto.

Bewijs

Soms is het lastig te bewijzen wie aansprakelijk is bij een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer bewust grote risico's heeft genomen. Of wanneer de schade niet het gevolg lijkt van het bedrijfsongeval. In zulke gevallen oordeelt de rechter over de aansprakelijkheid.

Wat moet je doen bij een bedrijfsongeval?

Bij een ernstig bedrijfsongeval − waarbij sprake is van overlijden, een ziekenhuisopname of blijvend letsel − moet je als werkgever de volgende stappen ondernemen:

  • Maak een duidelijk rapport met daarin een beschrijving van het ongeval, de oorzaak van het ongeval en de risicobeperkende maatregelen die zijn getroffen.
  • Maak direct melding van het ongeval bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (dit is verplicht onder voorwaarden). De arbeidsinspectie bekijkt of verder onderzoek nodig is.
  • Meld het ongeval op tijd bij de verzekeraar en stuur alle relevante stukken toe. 

BHV-cursus

Als er iemand op de werkvloer gewond is geraakt of onwel is geworden, wil je weten hoe je in actie moet komen. Volg hiervoor een BHV-cursus en herhaal dit jaarlijks. Of zorg ervoor dat er voldoende medewerkers zijn opgeleid tot BHV-er. Hier leren cursisten onder andere levensreddende handelingen die nodig kunnen zijn in geval van nood.

Ga naar www.veiligheids-trainingen.nl voor al onze BHV en EHBO cursussen.

^