Skip to main content

G4S is partner van de Social Impact Bond van Defensie

Op woensdag 10 juli heeft staatssecretaris Barbara Visser de zogeheten Social Impact Bond (SIB) ‘Joining Forces’ ondertekend. Deze ondertekening is de start van een innovatief programma gericht op het duurzaam en succesvol laten re-integreren van dienstongeschikte militairen.
Contractondertekening SIB Defensie

Jaarlijks worden ongeveer 350 militairen dienstongeschikt door de uitvoering van hun werkzaamheden in binnen- en buitenland. Deze publiek-private samenwerking wordt ondersteund door investeerders en is gebaseerd op de businesscase van INCLUSIF-Social Capital. Een van de belangrijkste uitvoerders van de SIB is Future Groep.

G4S is Place & Train Partner binnen de SIB

Defensie stelt zeer hoge eisen aan een militair. Voldoet hij of zij niet aan deze eisen, dan is inzet als militair niet meer mogelijk. Dat is een ingrijpende boodschap met veel consequenties. De militair moet zich gaan instellen op een nieuw bestaan binnen de burgermaatschappij. En daarbij hoort een nieuwe baan, binnen of buiten Defensie.

G4S is een maatschappelijk betrokken organisatie die zich inspant om complexe vraagstukken rondom werk op innovatieve wijze op te lossen. Daarom bieden wij als Place & Train Partner binnen de SIB dienstongeschikte militairen een helder pad naar een nieuwe toekomst buiten Defensie. Door het bieden van individuele ondersteuning, gerichte opleidingen en een goed carrièreperspectief, komen we stapsgewijs tot een duurzame baan die er toe doet.

Daadkracht, innovativiteit, doorzetten, hechte samenwerking en een multidisciplinaire aanpak. Dat zijn de sleutelwoorden voor deze missie samen met de militair, samen met de jobcoaches van Future Groep en samen met Defensie.

^