Skip to main content

De alarmcentrale van de toekomst

De alarmcentrale is het kloppend hart van G4S. Manager Alex van Druten ziet de alarmcentrale in hoog tempo veranderen van een reactieve centrale naar een proactief Secure Operations Center (SOC). Van Druten: ‘De alarmcentrale van de toekomst is data driven.’
G4S Alex van Druten

‘Bij een alarmcentrale denken veel mensen nog aan het traditionele inbraakalarm. Op zich niet zo gek, want in onze alarmcentrale in Amsterdam bestaat een aanzienlijk deel van de 66.000 aansluitingen uit alarmverwerkingen van inbraak, brand, technische storingen of overvallen. Toch is er de laatste jaren een kentering in de diensten van onze alarmcentrale. We doen meer en meer op basis van remote services, track & trace en video-oplossingen.’

Van PAC naar SOC

‘Dat heeft alles te maken met de voortschrijdende technologie. Jarenlang werden alle signalen richting onze alarmcentrale analoog doorgegeven; met alle beperkingen van dien. Inmiddels gaat de alarmering steeds vaker via IP. Dat maakt dat er meer dataverkeer mogelijk is, waardoor videobeelden bijvoorbeeld realtime in Ultra HD bekeken kunnen worden.

Nu KPN enige tijd geleden heeft besloten om te stoppen met de doorgifte van het analoge ISDN2, moeten bedrijven overstappen op alarmering via IP. Als G4S zitten we middenin de overgang van een traditionele alarmcentrale, de zogenaamde PAC, naar een Secure Operations Center (SOC). In een SOC gaat het om veel meer dan alleen het reageren op een alarmsignaal. Onze operatie is straks volledig data driven en daarmee wordt onze dienstverlening veel meer proactief dan reactief.’

Slimme oplossingen

‘Een mooi voorbeeld van informatie-gestuurd werken zien we bij een klant van ons, die zich bezighoudt met opslag van afval. In de loodsen waar het afval wordt opgeslagen ligt altijd het risico van broei op de loer waardoor brand kan ontstaan. Voorheen ging het brandalarm pas af als het echt ging branden. Nu hangen er slimme camera’s in de loods die zijn uitgerust met warmtedetectie. Zodra de camera’s een tempartuurstijging waarnemen in de afvalberg, dan krijgen wij daar bericht van en kunnen we de klant informeren zodat ze de sproei-installatie kunnen inschakelen.’

De komende jaren zal er alleen maar meer mogelijk worden.
Alex van Druten, Manager Alarmcentrale G4S

Internet of Things

Met de komst van glasvezel en mobiele verbinding via het 4G en straks 5G-netwerk, neemt het dataverkeer alleen maar toe. Ook in ons dagelijks leven zetten die ontwikkelingen zich door. Het Internet of Things (IoT) bijvoorbeeld gaat een grote vlucht nemen. De slimme thermostaat is in veel huishoudens inmiddels al niet meer weg te denken.

Particulieren worden daarmee ook een interessante doelgroep voor G4S. Zo hebben we onlangs met een leverancier van e-bikes een track & trace-oplossing ontwikkeld die in de fabriek in het frame van de fiets wordt gebouwd. Wanneer de e-bike wordt gestolen, en dat gebeurt nog wel eens, kunnen we de fiets snel traceren.’

Remote services

‘Naast video-oplossingen, track & trace en IoT zetten wij als alarmcentrale ook in op remote services. Remote services zijn veiligheidsoplossingen op afstand. Bij bemande benzinepompen bijvoorbeeld, moet er altijd een beveiliger aanwezig zijn als de pomp sluit en de kassa wordt opgemaakt. Dat is in de cao opgenomen. Nu doen we dat met behulp van de camera’s vanuit de alarmcentrale. We hebben dan een beter overzicht en het scheelt enorm in de kosten.’

Koppelen van data

‘De komende jaren zal er alleen maar meer mogelijk worden. Er zijn nu al camera’s die niet alleen gezichten herkennen, maar ook bewegingen van mensen analyseren. Het koppelen van data kan ook veel voordeel opleveren. Bij een alarmmelding gebruiken we nu GPS-gegevens om de dichtstbijzijnde surveillanceauto in te seinen. Maar misschien staat die auto wel in de file? Wanneer we de GPS-gegevens kunnen koppelen aan actuele verkeersdata, kunnen we de surveillanceauto sturen die ook daadwerkelijk het snelst ter plaatse kan zijn.’
 

Alex van Druten - Manager Alarmcentrale bij G4S
Ruim vijf jaar is Alex van Druten verantwoordelijk voor de Alarmcentrale van G4S. Daarvoor heeft hij jarenlang in verschillende functies bij G4S gewerkt. Alex is technisch onderlegd en gespecialiseerd in het stroomlijnen van processen en het ontwikkelen van operationele beveiligingsprocessen en trainingen.

^