Skip to main content

Brandveiligheid is niet vanzelfsprekend

Bij brandveiligheid staan we voor andere uitdagingen dan vroeger. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen − zoals het klimaat, onze vervoersmiddelen, het energieverbruik en de samenstelling van onze bevolking − dwingen ons anders om te gaan met brandveiligheid.
G4S Tom Nijeboer Brandveiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzocht de toekomst van brandveiligheid. Uit de verkenning blijkt dat we voor andere uitdagingen staan dan voorheen op het gebied van brandveiligheid. De volgende trends spelen daarbij een rol:

  • Toename kwetsbare personen: denk aan ouderen of verminderd zelfredzamen. Voor hen heeft brandveiligheid vaak niet de hoogste prioriteit.
  • Energietransitie en toename slimme technologieën: maatregelen op het gebied van energiezuinigheid zijn belangrijk, maar kunnen de brandveiligheid van gebouwen soms negatief beïnvloeden.
  • Klimaatverandering: er bestaat een relatie tussen klimaatverandering en natuurbranden.
  • Veranderingen in verantwoordelijkheid: de overheid stimuleert steeds meer de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, óók als het gaat om brandveiligheid. Dit vraagt om een kritische blik van werkgevers: voldoet het bedrijf aan de juiste eisen?

Algemene wetgeving
De laatste trend vertaalt zich in steeds algemenere wetten. Wat vraagt dit van werkgevers? Hoe kunnen zij brand voorkomen of de schade ervan beperken? Vier 'brandende' vragen aan Tom Nijeboer, Safety Advisor bij G4S.

Welke grote veranderingen zie jij op het gebied van brandveiligheid?

"De samenleving wordt complexer. Bedrijven krijgen steeds meer te maken met uiteenlopende risico's die om specifieke maatregelen vragen. Tegelijkertijd worden wetten algemener en krijgen werkgevers meer eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten aan de juiste eisen voldoen, maar krijgen geen handvatten meer.

Voorheen was het veel duidelijker. Per vijftig aanwezigen moest bijvoorbeeld één BHV'er rondlopen. Deze vaste regels gaan niet meer op, want iedere situatie is anders. Elk gebouw heeft een eigen functie en dus ook eigen risico's. Je kunt een kantoor niet vergelijken met een ziekenhuis. De gebruiksfunctie van een gebouw bepaalt aan welke eisen het moet voldoen. Op basis daarvan maak je een risicoanalyse. Het is dus echt maatwerk geworden."

Hoe zorg je voor een goede brandveiligheid binnen je organisatie?

"Focus je op drie belangrijke pijlers, de zogenoemde BIO-maatregelen: 1) bouwkundige maatregelen, 2) installatietechnische maatregelen én 3) organisatorische maatregelen. Deze drie factoren hangen nauw met elkaar samen en bepalen de brandveiligheid van je pand."

De samenleving wordt complexer. Bedrijven krijgen steeds meer te maken met uiteenlopende risico's die om specifieke maatregelen vragen.
Tom Nijeboer, Safety advisor bij G4S

Wat is je belangrijkste advies aan bedrijven als het gaat om brandveiligheid?

"Ga er niet van uit dat het wel goed zit met de brandveiligheid. Veel werkgevers denken te makkelijk. Niks aan de hand, ons pand is pas tien jaar oud. Maar de kleinste veranderingen hebben grote invloed op de brandveiligheid.

Een voorbeeld: om brandschade te beperken, is brandcompartimentering noodzakelijk. De brand kan dan niet overslaan naar een ander compartiment. Maar als er onlangs een leiding is doorgetrokken in een brandwerende wand, zijn de compartimenten misschien niet goed meer van elkaar gescheiden. Het maximaal uit te breiden gebied is dan groter geworden en er zijn meer BHV'ers nodig dan vooraf bedacht. De drie factoren − bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen − hangen dus nauw met elkaar samen. Als één schakel niet goed werkt, heeft dat gevolgen voor de andere schakels."

Hoe kan G4S ondersteunen bij brandveiligheid?

"Voor veel werkgevers is het lastig om zelf een goede brandveiligheidsanalyse met risico-inventarisatie te maken. Als veiligheidsadviseur kan ik op basis van de complexiteit en de functie van het gebouw een advies uitbrengen over de situatie. Daarnaast ondersteunen we op organisatorisch vlak met onze training Hoofd BHV Strategisch. Deze training focust op het inrichten van de BHV, het voorkomen van calamiteiten en het beperken van de gevolgen indien er zich toch een calamiteit voordoet. Heel waardevol!"

Brandveilige organisatie

Jaarlijks krijgen 6000 tot 8000 bedrijven te maken met forse brandschade. Het merendeel van deze bedrijven gaat daarna failliet. Vergroot uw brandveiligheid. Stel voor uw eigen specifieke bedrijfssituatie heldere doelstellingen en procedures op. In geval van een brand kan uw bedrijfshulpverlening (BHV) daarmee de schade zoveel mogelijk beperken.

Wilt u u meer weten over brandveiligheid?
Vul het contactformulier in en Tom of een van onze andere safety advisors neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op

^