Skip to main content

Voldoen aan alle normen: altijd een uitdaging

Er zijn veel nationale en internationale normen, standaarden en keurmerken op het gebied van beveiliging en veiligheid. De experts van G4S helpen u aan die normen te voldoen.
Checklist afvinken

Iedereen heeft baat bij normering, omdat dit uniforme kwaliteit en werking van procedures garandeert. Organisaties die op dit gebied een belangrijke rol spelen zijn de NEN, NBN en ISO. Daarnaast kent elke branche zo zijn eigen normen en standaarden.

Advies en toetsing

G4S adviseert u over het toepassen van security en safety gerelateerde nationale en internationale regels. Bedrijven die opereren in een havengebied hebben bijvoorbeeld te maken met de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Deze code stelt richtlijnen op om terrorisme en smokkel tegen te gaan. Want tijdens de reis van een schip binnen internationale wateren kunnen er op allerlei manieren illegale zaken aan boord worden gebracht. Conform de ISPS-code moeten bedrijven in havengebieden een Port Facility Security Plan (PFSP) opstellen. G4S helpt daarbij.

Pre-scan en audits

Zo zijn er binnen élke branche security en safety regels waaraan bedrijven, overheden of semi-overheden moeten voldoen. Voor bedrijven die de regels zelf al hebben doorgevoerd maar niet zeker weten of dat goed is gedaan, kan G4S een pre-scan of audit uitvoeren. Een bedrijf dat bijvoorbeeld voor Defensie gaat werken moet aan eisen voldoen die zijn vastgelegd in de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO). Afhankelijk van het securityniveau zal zo’n bedrijf door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) worden getoetst op zaken als autorisatieprotocollen, informatiebeveiliging, speciale ruimtes die zijn afgeschermd tegen data-extractie van buiten en encryptie. G4S doet dan een pre-scan om te checken of het bedrijf voldoet aan de ABDO-regeling. Als blijkt dat er zaken ontbreken of niet kloppen, dan helpt G4S regelingen te implementeren om het bedrijf goed voor te bereiden op de MIVD-toetsing.
 

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u eens vrijblijvend kennismaken? Vul dan ons contactformulier in en een van onze veiligheidsadviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Neem contact op
 

G4S Shares magazine
Dit artikel is eerder verschenen in G4S Shares magazine.
Klik hier om het magazine te bekijken
^