Skip to main content

Alarmcentrale G4S vergroot slagkracht met IX.Web integratie

G4S heeft het IX.Web platform van Beveco aangesloten op het eigen G4S Secure Operations Center (SOC). Doordat meldingen van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige systemen nu samenkomen op één plek, kan G4S haar klanten nog beter ondersteunen. Daarnaast biedt de integratie van verschillende datastromen grote kansen op het gebied van datagedreven werken.
G4S SOC IX.Web

IX.Web is een door Beveco ontwikkelde integratie die fungeert als een schil voor alle technische systemen in gebouwen, die meldingen en statussen weergeeft in een gebruiksvriendelijk web-based dashboard. IX.Web bestrijkt het volledige spectrum van systemen in een gebouw voor beveiliging, veiligheid en comfort: van bewakingscamera’s tot branddetectie, energievoorziening, klimaatsystemen, roltrappen en liften.

De installatie van IX.Web op het SOC van G4S betekent dat centralisten van de alarmcentrale alle gegevens van systemen van klanten op één plek hebben en daardoor optimale ondersteuning kunnen bieden. Klanten hebben bovendien via het web interface zelf ook real-time inzicht in de gegevens van hun systemen en kunnen ervoor kiezen om het beheer ervan deels of geheel door G4S uit te laten voeren.

Alles op één plek

“De kracht ons SOC, maar ook dat van IX.Web, is dat alle informatie op één plek bij elkaar komt”, zegt Alex van Druten, manager SOC bij G4S. “Voor de centralist in het SOC is dat prettig. Wij willen breder monitoren dan alleen de security-systemen in een gebouw. Het opvolgen met acties van signalen is een voorname taak. Deze signalen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan een anti-inbraaksysteem zijn dat een alarm genereert, maar er kan ook sprake zijn van brand of rookvorming. Of er is iets aan de hand met een van de andere systemen, bijvoorbeeld het luchtbehandelingssysteem.

Omdat wij 24 uur per dag actief zijn, ontlasten wij ook onze klanten. Hun mensen hoeven bijvoorbeeld dan ‘s nachts geen piketdiensten te draaien om systemen te monitoren. Dat ondervangen wij nu in ons SOC.”

Geschikt voor complexe omgevingen

Volgens John Kruijthof, directeur van Beveco, is IX.Web belangrijk door de transitie naar smart buildings. “Het verschil tussen werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen is aan het verdwijnen. Deze werelden komen samen en dat is ook waar wij ons op richten, door systemen slim te laten samenwerken.” IX.Web wordt in uiteenlopende omgevingen ingezet, zoals datacenters, fabrieken, kantoorlocaties en ziekenhuizen. “Onze software komt tot zijn recht waar installaties complex zijn. Zeker in omgevingen met verschillende systemen is het nodig om die vanuit één plek te kunnen beheren.”

Het bijeenbrengen, ontsluiten en analyseren van data vanuit IX.Web via ons SOC geeft ons betere inzichten in hoe installaties in gebouwen zich gedragen en ook hoe het onderhoud ervan beter kan.
Alex van Druten, Manager G4S Secure Operations Center (SOC)

Beheerdersrol en internationale kansen

De afgelopen jaren werd Beveco regelmatig gevraagd door gebruikers van IX.Web of installaties die die met het platform zijn geïntegreerd, ook beheerd konden worden door Beveco. “Daar ligt juist een rol voor G4S met haar SOC. Dit is voor ons ook interessant. We hebben bijvoorbeeld verschillende klanten die internationaal werken en met G4S en ons gezamenlijke moederbedrijf Allied Universal kunnen wij onze dienstverlening verder uitrollen.”

Datagedreven werken

Op korte termijn brengt de integratie van IX.Web op het SOC van G4S gebruiksgemak en een betere dienstverlening met zich mee. Op de langere termijn zijn er nog meer kansen. Van Druten: “Het bijeenbrengen, ontsluiten en analyseren van data vanuit IX.Web via ons SOC geeft ons betere inzichten in hoe installaties in gebouwen zich gedragen en ook hoe het onderhoud ervan beter kan. Nu gebeurt dit al wel, maar vooral op basis van gerapporteerde data. Met real-time datastromen uit grote aantallen systemen maken we een verdiepingsslag. Zo maken we voorspellend onderhoud op basis van data ook mogelijk.”

De datastromen zijn daarnaast in te zetten om personeel in de beheerde gebouwen beter te ondersteunen. “Bijvoorbeeld door hen toegang te geven tot relevante data uit sensoren en camera’s. En door het samenbrengen van data zijn we op het SOC in staat nog beter in te schatten wanneer er echt iets aan de hand is na een melding of dat er sprake is van loos alarm. Ook dat betekent een kwaliteitsimpuls.”

^