Skip to main content

Beveiligingscamera's een stuk slimmer geworden

Camerabeveiliging maakt een enorme ontwikkeling door. In dit artikel bekijken we de toekomstperspectieven van camerabeveiliging, met een focus op hoe vernieuwingen zoals AI en deep learning bijdragen aan het ontwikkelen van verfijnde beveiligingsstrategieën.
External Camera

Door kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, wordt het steeds waarschijnlijker dat beveiligingscamera's in de toekomst niet alleen kunnen waarnemen en melden, maar ook proactieve maatregelen kunnen nemen.  Slimme camera's kunnen bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen activeren om een indringer te vertragen of zelfs autoriteiten te alarmeren zonder menselijke tussenkomst. Dit roept echter ook ethische vragen op over privacy en de mate van autonomie die aan dergelijke systemen moet worden gegeven. De balans vinden tussen veiligheid en persoonlijke vrijheden zal een belangrijk gespreksonderwerp zijn naarmate deze technologieën evolueren.

Van reactief naar proactief beveiligen

De evolutie van camerabeveiliging is een direct gevolg van de technologische vooruitgang. Innovaties zoals PTZ-camera's, die een breed gebied kunnen bestrijken doordat beveiligingsprofessionals ze op afstand kunnen bedienen, thermische camera's die temperatuurverschillen waarnemen, camera’s waarmee mensen kunnen worden gedetecteerd en een voorwerp kan worden genegeerd en camera's met audio-interventiecapaciteiten, veranderen de manier waarop we beveiliging benaderen.

“De inzet van beveiligingscamera's is belangrijker dan ooit,” benadrukt Laurens Smits, beveiligingsexpert bij G4S. “In combinatie met de scherpe blik van onze beveiligingsprofessionals, vormen ze een onverslaanbare combinatie die de veiligheid op elk terrein aanzienlijk verbetert.”

Met de voortdurende vooruitgang in AI en machine learning, is het niet ondenkbaar dat beveiligingscamera's in de toekomst niet alleen situaties kunnen herkennen die een interventie vereisen, maar ook zelf actie kunnen ondernemen.

Dit zou kunnen variëren van het simpelweg automatisch inschakelen van verlichting in een specifeke situatie, tot het direct versturen van alarmmeldingen naar de politie of beveiligingsdiensten. De technologie evolueert snel en ontwikkelaars werken aan systemen die complexe patronen kunnen herkennen en interpreteren, zoals ongebruikelijke bewegingen of specifieke geluiden die wijzen op een mogelijke inbraak of ander gevaar. 

Deze slimme camera’s zouden dus een actieve rol kunnen spelen in preventieve beveiliging, door niet alleen als passieve waarnemers te functioneren maar als proactieve beschermers van eigendommen en mensen.

“Camera’s gaan meer fungeren als onze extra ogen en dankzij AI beginnen ze ook als onze "oren" en "hersenen" te functioneren. Deze technologieën stellen camera’s in staat om meer te doen dan observeren; ze kunnen incidenten voorspellen, identificeren en daarop reageren voordat deze escaleren. Dit markeert een verschuiving naar proactieve in plaats van reactieve beveiligingsstrategieën.” aldus Smits.

Slimmer registreren en zoeken naar specifieke beelden

Het beheer van opgenomen videomateriaal heeft ook grote sprongen gemaakt dankzij AI. Specifieke objecten of incidenten kunnen nu snel geïdentificeerd worden uit enorme hoeveelheden videodata. Dit maakt het mogelijk voor organisaties om efficiënter te opereren en sneller op potentiële dreigingen te reageren. Ook kan er hierdoor mogelijk beter worden samengewerkt met de hulpdiensten

Slimme videosoftware kan nu snel en efficiënt specifieke objecten of incidenten identificeren in enorme hoeveelheden videodata. Een voorbeeld hiervan is het zoeken naar een specifieke kleur auto die mogelijk betrokken is geweest bij een calamiteit. Voorheen zou dit een tijdrovende taak zijn geweest, waarbij handmatig door uren aan beeldmateriaal moest worden gezocht. Met de huidige technologie kan dit proces echter binnen enkele seconden worden voltooid. Een zoekopdracht zoals ‘blauwe Tesla’ zal direct deze resulaten laten zien. Combineer deze opdracht met andere specifieke kenmerken en binnen enkele ogenblikken zijn deze resultaten zichtbaar.

Gewoon menselijk gedrag of toch verdacht?

De ontwikkeling van beveiligingscamera's zorgt er niet alleen voor dat specifieke objecten of voorwerpen kunnen worden geidentificeerd, maar ook het gedrag van mensen kan worden analyseerd. Dit opent de deur naar een vorm van predictive profiling. Daarbij worden patronen en afwijkingen in menselijk gedrag herkent en zouden camera's potentiële verdachte handelingen kunnen detecteren en hierop actie (laten) ondernemen.

Bijvoorbeeld, als een persoon zich verdacht gedraagt door langdurig rond te hangen bij een bepaalde locatie of door zich afwijkend te bewegen, kan dit worden gesignaleerd als een potentieel risico. De camera kan dan actie ondernemen door een beveiligingsmedewerker te waarschuwen die vanuit zijn of haar expertise de juiste vervolgstappen kan bepalen.

Privacy en verantwoordelijkheid

Met deze technologische vooruitgang komen ook zorgen over privacy naar voren. Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie en gedragsanalyse vereist een zorgvuldige balans tussen veiligheid en privacybescherming. Transparantie over datagebruik, sterke dataretentie- en beveiligingsbeleid zijn cruciaal om het vertrouwen van mensen in deze systemen te behouden.

Het is belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn voor wat wel en niet acceptabel is bij het monitoren van personen. Hierbij zal voor G4S het vinden van de juiste balans tussen veiligheid en privacy altijd prioriteit hebben.

Het is essentieel dat bedrijven training bieden aan hun medewerkers over de ethische implicaties van AI-camerabeveiligingstechnologieën, regelmatig hun beleid evalueren en strikte monitoring- en controlemechanismes implementeren om naleving van ethische richtlijnen en privacywetten te waarborgen.

Conclusie

De toekomst van camerabeveiliging ziet er veelbelovend uit met continue innovaties die onze manier van veiligheidsmanagement transformeren. Door het integreren van AI-technologieën worden camera’s niet alleen passieve waarnemers maar actieve participanten in het beveiligen tegen dreigingen. Mens en machine zullen steeds meer hand in hand gaan werken om onze wereld een stukje veiliger te maken.


Omarm de toekomst

Met een diepgaande expertise in de beveiligingssector, biedt G4S op maat gemaakte risicoanalyses, afgestemd op de unieke behoeften van uw organisatie.

Bent u klaar om uw beveiligingsstrategie naar een hoger niveau te tillen en de toekomst te omarmen? Ons team staat klaar om u te ondersteunen bij elke stap. Neem contact op met Laurens Smits, de specialist op het gebied van geïntegreerde camerabeveiliging.

Laurens.Smits@nl.g4s.com | +31 6 12255869

^