Skip to main content

Alcohol- en drugspreventie

Het toenemend gebruik van alcohol en drugs is een actueel maatschappelijk vraagstuk dat het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen kost.

Een veilige werkomgeving

De schade van alcohol- en drugsgebruik is terug te zien in verhoogd ziekteverzuim, productieverlies, kwaliteitsproblemen en hoge verzekeringspremies. G4S helpt u om alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer in te dammen. Zo creëert u een veilige werkomgeving voor uw medewerkers.

Onafhankelijk en gecertificeerd

Een preventief alcohol- en drugsbeleid begint met het maken van duidelijke afspraken met uw medewerkers, het management, de Arbodienst en de OR. G4S adviseert bij de opzet van een preventieprogramma dat past bij de normen en waarden van uw organisatie. G4S voert onafhankelijke controles uit op het gebruik van alcohol of drugs onder uw eigen medewerkers of medewerkers van subcontractors. Hiervoor worden speciaal opgeleide teams ingezet.

Maatwerkoplossingen door heel Nederland

Met G4S kunt u door heel Nederland op ieder moment controles uitvoeren. De frequentie en de omvang van de controles worden in goed overleg bepaald. G4S levert een maatwerkoplossing, met een volledig transparante kostenstructuur, die past bij uw organisatie.

Kwaliteit en privacy

G4S is zich ervan bewust dat alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer een gevoelig punt is. Daarom gaat G4S bij het uitvoeren van alcohol- en drugscontroles uiterst zorgvuldig te werk. Zo worden alle controles, in het kader van de privacywet, afgenomen in een afgezonderde omgeving. Verder wordt uitsluitend gebruikgemaakt van gecertificeerde apparatuur, zodat er geen discussie ontstaat over de gemeten waarden.

Alleen de Arbo-arts of operationeel verantwoordelijke ontvangt de waarnemingen en meetresultaten. Zodra het programma is afgerond, beschikt G4S niet meer over enige persoonsgebonden informatie.

Waarom kiest u voor G4S?

  • U wilt een veilige werkomgeving voor uw medewerkers
  • U wilt de kosten van verzuim, productieverlies, en hoge verzekeringspremies reduceren
  • G4S helpt u bij het opzetten van een effectief preventieprogramma
  • Met G4S kunt u door heel Nederland gecertificeerde controles uitvoeren
  • G4S past de controles volledig aan op uw eisen en wensen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

^