Skip to main content

Electronic Monitoring

G4S kan ondersteunen bij het elektronisch toezicht door het leveren van materialen en het opvolgen van alarmmeldingen. G4S kan RFId apparatuur inzetten, waarmee locatiegeboden (huisarrest) kunnen worden gehandhaafd.
Elektronisch toezicht enkelband

Elektronisch toezicht

Sinds enkele jaren wordt electronic monitoring ingezet als hulpmiddel om toezicht te houden op mensen die een locatiegebod en/of locatieverbod opgelegd hebben gekregen. Met behulp van elektronische instrumenten is het mogelijk om de naleving van vrijheidsbeperkende voorwaarden door verdachten/daders op afstand te controleren. Dit gebeurt door het aanbrengen van een enkelband die in verbinding staat met een alarmcentrale. G4S levert apparatuur, software (inclusief de installatie hiervan) als ook de hierbij behorende diensten zoals monitoring door de meldkamer en de opvolging bij alarmmeldingen.

Met RFId techniek kan een locatiegebod (huisarrest) worden gehandhaafd. Met een GPS-systeem kan G4S verdachten/daders zelfs live monitoren en indien nodig actie ondernemen. Hiermee kan een locatiegebod, maar ook een locatieverbod (straatverbod, stadionverbod etc.) gehandhaafd worden.

Hoe werkt het elektronisch toezicht?

Verdachten/daders die onder elektronisch toezicht worden geplaatst krijgen van een medewerker van G4S een enkelband om. Het systeem voor controle op locatiegeboden wordt geïnstalleerd en aangesloten op de alarmcentrale van G4S. Als een verdachte/dader zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, komt er een melding binnen bij de alarmcentrale van G4S. De centralist zorgt ervoor dat er direct actie wordt ondernomen volgens het met de opdrachtgever afgesproken protocol. De opdrachtgever ontvangt heldere rapportages over de binnengekomen meldingen. 
Bij eventuele storingen staat een G4S medewerker paraat om deze zo snel mogelijk te verhelpen.

Wat biedt G4S?

  • Levering en installatie van apparatuur en software voor het toepassen van elektronisch toezicht
  • Statische controle doormiddel van RFId techniek
  • Dynamische controle door live monitoring van verdachten/daders door middel van GPS techniek
  • Snelle actie bij alarmmeldingen volgens het vooraf met de opdrachtgever afgesproken protocol
  • Heldere rapportages en directe (technische) hulp bij storingen

Geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden tot elektronisch toezicht? Neem dan nu contact met ons op.

^