Skip to main content

Cameratoezicht in de openbare ruimte

Op steeds meer plekken hangen ze op straat: camera’s. Je vindt ze op straat in bijvoorbeeld de uitgaansgebieden of in winkelcentra. Vanuit een centrale meldkamer kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zo veel gemakkelijker grote gebieden in de gaten houden. Maar waar let een boa van G4S in de meldkamer nou op, als hij naar die beelden kijkt?
BOA cameratoezicht

Handhaving van de openbare orde

Dat klinkt nogal breed en dat is het ook. Wij letten op alle mogelijke overtredingen. Zo letten wij bijvoorbeeld op illegaal dumpen van huisafval, op winkeldiefstal of hangjongeren. Als we een overtreding zien, dan leggen we dat vast. Dat helpt onze collega’s weer om de daders op te sporen.

In winkelgebieden letten we vaak weer op vernielingen, maar ook op diefstal uiteraard. Of we zoeken het gebied af naar een verdacht persoon. Wij kunnen sneller overzien wie waarheen loopt of fietst. Dat geven we vervolgens door aan de politie die dan de dief in de kraag kan vatten.

Samenwerking met mensen op straat

Vanuit de meldkamer kun je mooi overzicht houden, foto- en filmmateriaal verzamelen en inzoomen op een bepaalde gebeurtenis. Je kunt alleen niet ingrijpen, je bent nooit op tijd ter plaatse. Daarom staat de meldkamer ook altijd direct in contact met enkele collega’s op straat. Zoals wanneer er iemand op straat drinkt, terwijl de gemeente dat verboden heeft in het uitgaansgebied. Dan roep je een collega op met de porto die er vervolgens op af kan gaan. Wij zorgen dat we de overtreders onafgebroken blijven volgen vanuit de meldkamer, tot een collega of een agent de overtreder staande kan houden.

Daarnaast is de samenwerking met de politie belangrijk. Nu schakelen de boa’s in de meldkamer in veel plaatsten al rechtstreeks met de politie. Ook kunnen we in veel gevallen de beelden doorzetten naar de regionale meldkamer zodat ook zij direct de juiste actie kunnen ondernemen.

Camera’s in gewone woonwijken of op stations

Een gemeente kan er ook voor kiezen om camera’s te plaatsen in een woonwijk. In wijken of pleinen waar overlast speelt van bijvoorbeeld groepen jongeren, afvaldumpingen of ernstige parkeeroverlast. Dan kan een camera een goede manier zijn om te monitoren wat er gebeurt en in te grijpen als het moet. Hierbij wordt altijd afgewogen door de gemeenteraad of de overlast opweegt tegen de mogelijk inbreuk op de privacy van omwonenden.

Ook merken wij dat cameratoezicht op en rondom stations toeneemt. Dit blijven toch plaatsen waar heel veel gebeurt, en niet alles daarvan is toegestaan of veilig. Een deel van het toezicht op het station zelf neemt de NS voor zijn rekening. De gebieden eromheen is eerder een gedeelde verantwoordelijkheid voor gemeente en NS. En dus ook voor de boa’s van G4S.

^