Skip to main content

Vergunningen in de horeca: check!

Ondernemers in de horeca hebben te maken met hele specifieke wetgeving in hun vak: de Drank en Horecawetgeving (DHW). Deze stelt de nodige vergunningen verplicht, denk daarbij aan het schenken en verkopen van alcohol, het hebben van een terras en zo meer. Ondernemers overtreden, vaak onbewust, de geldende regels weleens. Niet eens met kwade opzet, maar een tafeltje extra bij zonnig weer is er zo bijgezet op een terras. En tja, dan blijft ie daar nog weleens staan.

Handhaven van DHW in een gemeente

Om te controleren of een restaurant, café of discotheek voldoet aan de DHW, heb je veel kennis nodig van alle specifieke regels en vergunningen. Lang niet alle gemeenten hebben eigen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst met deze specifieke vakkennis. De DHW-boa’s van G4S worden dan ook vaak ingezet als onderdeel van een team van handhavers, of worden juist periodiek gevraagd om bepaalde controles uit te voeren.

Kennis van de wet én van de horeca

Een DHW-handhaver is een integraal handhaver met een specialisme in Drank- en Horeca-wetgeving. Dat betekent dat hij of zij zijn mannetje staat, ook als het lastig wordt. En dat is in de horeca niet eens zo zeldzaam. Zeker bij controles in de avond of de nacht van uitgaansgelegenheden hebben de mensen die ze tegenkomen weleens wat gedronken. Dit kan voor lastige of bedreigende situaties leiden voor de boa buitengewoon opsporingsambtenaar). Zeker als er onregelmatigheden worden aangetroffen.

Daar moet je wel mee om weten te gaan. Onze DHW-boa’s gaan alleen of samen op pad en stappen een voor hen onbekende horecagelegenheid binnen. Dat vraagt echt om een bepaald type mens. Iemand die niet bang is, kalm kan blijven in lastige situaties en zich alle vereiste kennis eigen kan maken. DHW-boa’s zijn echte specialisten.

Doorlopend aanwezig of periodieke controles

De gemeente bepaalt hoe de DHW-controles worden opgenomen in het schema en de beschikbaarheid van de boa’s. Sommigen kiezen voor periodieke controles, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Controle op terrasvergunningen is bijvoorbeeld het meest effectief met mooi weer. Daarnaast kunnen gemeentes ook besluiten tot prikacties op onverwachte momenten, bijvoorbeeld op de controle of er een leidinggevende aanwezig is, wanneer er alcohol geschonken wordt. Allemaal zoals de gemeente dat wenst.

^