Skip to main content

Integrale handhaving bij gemeenten

In Nederland zijn er veel verschillende regels en wetten waar burgers en bedrijven zich aan moeten houden. De politie en gemeentelijke handhavers zorgen samen voor handhaving, toezicht en waar nodig opsporing. Taken en verantwoordelijkheden overlappen, maar de politie houdt zich meestal bezig met zwaardere overtredingen en misdrijven, terwijl de handhavers zich richten op lichtere overtredingen.
G4S BOA toezicht winkelgebied

Flexibele schil toezichthouders

Gemeentes maken gebruik van verschillende rollen en expertises. Denk eens aan een groot evenement in de stad waarbij onze mensen toezichthouden op het publiek of het verkeer in goede banen leiden. Maar ook voor een braderie in het dorp worden wij ingezet. Daar is ingrijpen vaak niet nodig, omdat het toezicht door onze rondlopende observanten vaak al een kalmerende werking heeft.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) handhaaft de regels in opdracht van de gemeente terwijl toezichthouders zich meer bezighouden met bijvoorbeeld buurtpreventie en inbraakpreventie. G4S levert in veel gemeente een flexibele schil van boa’s en toezichthouders. Is er in een wijk bijvoorbeeld gisteren twee keer ingebroken? Dan zijn er morgen extra toezichthouders die daar aan de slag gaan met preventie. Uiteraard werken wij daarbij nauw samen met de politie.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

G4S levert naast toezichthouders ook boa’s voor handhaving in de openbare ruimte bijvoorbeeld bij overlast van jeugd, naleving van de drank- en horecawet en parkeren en verkeer. Hiermee geven we gemeenten een totaaloplossing, omdat wij snel deskundige, vak-volwassen, en uiteraard goed opgeleide krachten leveren. Steeds meer taken worden van de centrale overheid gedelegeerd naar gemeentelijk niveau. Wij zien dat de vraag naar flexibele handhavers (htv) en boa’s daarmee verder toeneemt.

Totaaloplossing voor handhaving

Het voordeel van tijdelijke inhuur voor gemeenten is dat zij exact de juiste mensen kunnen inhuren voor het werk dat er moet gebeuren. Zo kiezen ze voor specialisten op gebied van jeugd, bij overlast van hangjongeren of voor experts in cameratoezicht bij drukte in de meldkamer. Veel van onze mensen hebben extra certificaten of bevoegdheden, zoals het RTGB-certificaat (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar) of opleiding Drank en Horeca-wetgeving en opleiding jeugdhandhaver. Desgewenst kan de gemeente hierom vragen. 

Dat is precies de totaaloplossing die G4S kan bieden, omdat wij beschikken over een landelijk opererend netwerk van vele handhavers en toezichthouders. Dankzij onze ervaring in verschillende gemeenten is de samenwerking met politie en gemeente zelf altijd prettig en hecht. Zeker in gemeenten die al volop bezig zijn met informatie-gestuurd handhaven is het prettig dat wij al de volgende dag voor extra handhavers kunnen zorgen als er ergens overlast geconstateerd wordt. Samen werken we aan een schone, veilige en prettige openbare ruimte.

Terug naar overzicht

^