Skip to main content

Overlast van groepen jongeren tegengaan

Dat jongeren in groepen samenkomen op pleinen en straathoeken is echt van alle tijden. Vaak is het gezellig en een onschuldig overgangsritueel voor jongeren van een bepaalde leeftijd. Maar hoe pak je overlast van groepen jongeren nou het beste aan? Is er wel sprake van echte overlast en strafbare feiten? Of is er alleen sprake van een gevoel van onveiligheid? Ook zonder strafbare feiten, kan de overlast of het gevoel van onveiligheid van omwonenden reden zijn voor gemeenten om de groep (hang)jongeren structureel aan te pakken.
G4S BOA toezicht winkelcentrum

Specialisten in het gedrag van groepen jongeren

De gespecialiseerde jeugd-boa’s van G4S (buitengewoon opsporingsambtenaren) pakken de overlast aan. Allereerst verdiepen ze zich in de groep: wie zijn er lid, wat is hun historie, wie is er eventueel al het criminele pad opgegaan. Vervolgens maken ze dagelijks contact met de jongeren en leren ze de leden van een groep echt kennen.

Door hun inzicht en kennis kunnen zij politie en gemeente optimaal adviseren. Ontbreken er misschien voorzieningen in de wijk om verveling tegen te gaan, of spelen er andere zaken? Sommige groepen zullen zich niet bewust zijn van het effect van hun gedrag op de omwonenden. Dan kunnen de jeugd-boa’s met een goed gesprek al veel bereiken. Is er echter sprake van een criminele(re) groep, dan wordt de samenwerking met de politie nog intensiever en belangrijker. Samen bewaren we de rust op straat.

Wie hangt waar rond?

Vroeger was een jeugdgroep vrij overzichtelijk. Ze hadden een vaste plek. Tegenwoordig bestaan groepen en onderlinge relaties juist ook via sociale media. Daardoor kun je de jongeren overal in de stad aantreffen. Het is voor de boa’s en agenten van groot belang om ook dan inzicht te hebben in de onderlinge contacten. Alleen met die inzichten kunnen zij de overlast aanpakken.

Bij het in kaart brengen van de groep, brengen we niet alleen de locaties in beeld, maar ook het gedrag en de zwaarte van de overlast. Gaat het om rondhangen, of vernielen ze zaken of gooien ze bijvoorbeeld stenen naar een bus? Wij krijgen zo inzicht wie de leiders en wie de meelopers zijn.

Rol van de jeugd-boa

Daar staat tegenover dat de jongeren ook de jeugd-boa leren kennen. Hij of zij wordt voor hen een vertrouwd gezicht. Dat maakt dat de jongeren makkelijker praten en er een constructieve dialoog mogelijk is.

Al met al zijn wij de ogen en oren van de gemeente als het gaat om de groepen jongeren die (mogelijk) overlast veroorzaken. Zowel in grote als kleine gemeenten kunnen wij met die kennis bijdragen aan een structurele oplossing van de overlast. Wij helpen mee om de rust te bewaren en kunnen de jongeren zelf ook een stuk begeleiden.

Terug naar overzicht

^