Skip to main content

Veilig en Sociaal

G4S vindt dat iedereen ter wereld recht heeft op een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Waar we kunnen, bieden we dat ook aan onze eigen mensen. In 2016 deden we dat op alle niveaus, van wereldwijd tot heel persoonlijk maatwerk. Dit zijn enkele voorbeelden uit 2016.

Wereldwijd: de 10 Golden Rules of Safety

De 10 Golden Rules of Safety werden in 2016 wereldwijd gedeeld. G4S Nederland past de regels toe en zorgt voor grotere bekendheid. Dat gebeurt onder andere door medewerkers een kopie van de regels te geven op klein formaat, zodat iedereen deze altijd bij zich kan dragen.

G4S Golden Rules of Safety

Landelijk: veilig onderweg

Een initiatief dat in heel Nederland is doorgevoerd, is dat alle auto’s en voertuigen van G4S zijn uitgerust met een zogeheten Safe Drive Pod. Dit apparaat detecteert wanneer een auto gaat rijden en dan automatisch de functionaliteiten van de smartphone van de bestuurder beperkt. Bellen en navigatie werken onderweg nog wel, maar e-mail en andere apps niet meer. Zo zijn niet alleen onze eigen mensen veiliger onderweg, maar ook hun gezinsleden en andere weggebruikers.

Landelijk: investeren in vertrouwenspersonen

G4S heeft in 2016 geïnvesteerd in de inzet van vertrouwenspersonen. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Maar het ligt wel in de aard van ons werk, dat mensen soms nare ervaringen kunnen hebben. In eerste instantie kunnen medewerkers dan terecht bij de eigen leidinggevende. Maar als dat niet voldoende is, dan zijn er de vertrouwenspersonen. Zo maken we de werkomgeving veiliger.

Landelijk: bedrijfsmaatschappelijk werk

G4S biedt bedrijfsmaatschappelijk werk aan, wanneer medewerker (psycho-) sociale problemen hebben die te maken hebben met hun werk of impact hebben op hun functioneren. Denk dan bijvoorbeeld aan reorganisaties, rouwverwerking, werkdruk, spanningen en dergelijke. Meestal zal de eigen manager signaleren dat een medewerker deze problemen ervaart. Het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt dan vooral preventief ingezet.

Persoonlijk: experiment met schuldhulpverlening

Wie in de problemen komt met schulden, kan ervaren dat schuldeisers beslag leggen op het loon. De salarisadministratie is verplicht hieraan mee te werken. Daar stopt het meestal. G4S heeft in 2016 een aantal mensen, die hiermee te maken kregen, de helpende hand toegestoken. Door als werkgever geheel vrijblijvend de hulp van een externe deskundige te bieden, bij het oplossen van de situatie. Voor 2017 zal worden bekeken of dit experiment wordt voortgezet. Degenen die er gebruik van maakten, beoordeelden het in ieder geval zeer positief.

 

Terug naar overzicht

^