Skip to main content

Medezeggenschap

In 2017 werden verkiezingen gehouden voor de vier ondernemingsraden binnen G4S. Alle vier de ondernemingsraden kozen dit keer een nieuwe voorzitter. Zij begonnen in januari 2018 aan hun taak. De komende vier jaren zullen zij, met hun collega’s in de raden, de medewerkers van G4S vertegenwoordigen aan tafel bij de directie. Wij stellen ze graag aan u voor!
Handshake business

Matthijs Roozendaal - Voorzitter OR Aviation Security

Matthijs is 35 jaar en werkt al 11 jaar als visiteur binnen G4S Aviation Security. Dit onderdeel van G4S maakte de afgelopen jaren grote veranderingen door. Dit leidde soms tot verschil in inzicht tussen de medewerkers ‘op de vloer’ en het management. Vorig jaar, bij de verkiezingen besloot hij: als ik wil dat het anders gaat, dan moet ik er zelf wat aan gaan doen. En zo stelde hij zich met nog meer collega’s verkiesbaar. Hij werd niet alleen in de raad, maar ook tot voorzitter gekozen.

De OR binnen Aviation Security heeft sinds januari 7 kersverse leden, en nog 4 OR-leden met ervaring in de raad. Dat zorgt enerzijds voor een flinke dosis enthousiasme en dadendrang. Aan de andere kant moeten de nieuwe leden, waaronder Matthijs, even hard aan de slag om alle lopende dossiers te leren kennen en zich de regels van de OR eigen te maken.

Matthijs wil graag in de komende vier jaar de gevoelde afstand tussen medewerker en management verkleinen en meer in verbinding staan met elkaar. Als straks de tender vernieuwd wordt bij Schiphol, willen we die als G4S uiteraard weer winnen! Dat lukt alleen, als iedereen zich betrokken voelt bij het bedrijf en met plezier zijn werk doet. Want alleen dan kom je samen, als team en als bedrijf, tot het beste resultaat!

Guillermo Silberie - Voorzitter OR Fire & Safety

Guillermo werd afgelopen december herkozen tot voorzitter van de OR van Fire & Safety. Over een paar weken wordt deze gemotiveerde vrijwillige brandweerman uit Zeeland bovendien 50 jaar. Dubbel feest! Hij heeft er veel zin in om weer 4 jaar te laten zien dat de OR geen plek is voor jaknikkers, maar voor kritisch meedenken met het algemeen belang.

G4S Fire & Safety is een apart bedrijfsonderdeel om te vertegenwoordigen als OR, omdat de collega’s verspreid door het land opereren. Dat lossen ze op door in de raad van 6 personen zoveel mogelijk alle regio’s te vertegenwoordigen. De medewerkers van Fire & Safety kennen sowieso een grote diversiteit. Zowel in achtergrond, cultuur en taal, als op het gebied van opleiding (vanuit brandweer of omgeschoold). Dat zorgt ervoor dat ze hun werk juist goed kunnen uitvoeren.

De medewerkers van Fire & Safety zien namelijk toe op het naleven van veiligheidsprocedures bij de klant. Het kan dan gebeuren dat je met mensen te maken krijgt met stoere overtuigingen, die veiligheid voor watjes vinden. In de havengebieden en ander internationale omgevingen is dit niet ongebruikelijk. Ze aanspreken in hun eigen taal, of vanuit eigen cultuur is dan een groot voordeel.

De centrale vraag die de OR de komende jaren stelt en blijft stellen is dan ook de volgende: ‘Wij staan in voor de veiligheid van anderen, maar wie bewaakt de veiligheid van onze mensen?’. De mensen van Fire & Safety dragen de verantwoordelijkheid voor mensen. Fouten kunnen levens kosten. Dan is het goed om ook inzichtelijk te krijgen welke risico’s ze zelf lopen in ons werk. Binnen G4S krijgt de OR de ruimte voor een grondige risicoinventarisatie. Zo brengen ze de uitdagingen in kaart en vergroten ze de veiligheid op termijn.

Jan Branger - Voorzitter OR Cash Solutions

Jan is 55 jaar en werkt al 25 jaar binnen G4S en is tegenwoordig medewerker operationele ondersteuning. Jan is een sociaal en gezellig mens, met hart voor de zaak. Daarom zet hij zich ook al jaren in voor de OR. Na een pauze van een paar jaar werd hij vier jaar geleden opnieuw in de raad gekozen. Na vervanging van de voorzitter, is hij afgelopen december zelf unaniem tot voorzitter van de raad verkozen.

Het werk van de OR kent Jan van binnen en van buiten, waardoor hij de nieuwe leden van de OR goed kan helpen. Het is belangrijk om als raadslid de balans tussen werk en privé gezond te houden, want de raad vraagt soms veel van je. Binnen Cash zijn in januari 6 nieuwe raadsleden gestart. Het is prettig dat er op dit moment geen grote dossiers spelen. Hierdoor krijgt de raad de kans om samen te groeien als team en kunnen de nieuwe raadsleden rustig ingewerkt worden.

De komende jaren gaat er voor Cash wel het nodige spelen. Zo komt Visie 2020 eraan. Een belangrijk aspect is dat de drie grote banken en Geldservice Nederland samen gaan werken aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk. Het is de verwachting dat dit ook flinke impact zal hebben op G4S Cash Solutions. Maar wat het precies gaat betekenen, is nu nog onbekend.

Toch ziet Jan de toekomst van Cash met vertrouwen tegemoet. De bestuurder en OR zijn het soms op inhoud niet eens met elkaar, maar dat hoort zo. De onderlinge verstandhouding tussen OR en bestuurder is gelukkig prima en het respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheden is groot.

Jan maakt zich vanuit de OR hard voor een gezond en sociaal werkklimaat voor alle collega’s. Het is dan ook zijn hoop dat er binnen G4S meer ruimte en positieve aandacht komt voor ieders bijdrage aan het bedrijf. Soms ligt nu de aandacht nog te veel op het voorkomen en bestraffen van fouten. Dat is uiteraard belangrijk, maar om als bedrijf te groeien zou hij graag ook meer positieve aandacht willen zien voor een goede werkdag, met af en toe een oprecht compliment.

Willem Reinbergen - Voorzitter OR Secure Solutions

Willem werkt al 30 jaar voor G4S (inc. de bedrijven die hierin zijn opgegaan). Hij heeft maar liefst 18 jaar ervaring met medezeggenschap binnen het bedrijf, wat zonder meer een indrukwekkende staat van dienst is. Toch werkt hij naast zijn huidige rol als voorzitter van de OR nog gewoon als mobiele surveillant in de regio Midden-Nederland. Beide taken zijn volgens hem goed te combineren. Juist door de afwisseling van praktijk en beleidswerk gaat het Willem in ieder geval nooit vervelen.

Afgelopen januari werd hij tot voorzitter verkozen van de OR van Secure Solutions. Deze raad bestaat maar liefst uit 21 personen, waarvan 10 raadsleden sinds januari voor het eerst plaatsnemen in de raad. In februari ging de raad samen op tweedaagse cursus over de WOR (Wet op Ondernemingsraden), waarbij al snel duidelijk werd dat het een fijne ploeg
was, met veel onderlinge harmonie. Dat is niet elk jaar zo geweest, dus dan is het extra fijn als het goed klikt.

Voor de komende tijd stelt de OR van Secure Solutions zich als doel om de communicatie en het contact met de achterban te verbeteren. Dit is de afgelopen jaren minder geworden en het is hoog tijd om dit te herstellen. Er wordt op dit moment een plan opgesteld met een goede combinatie van o.a. Insight en persoonlijke bezoeken aan de locaties in het land.

Tevens houden ze de kennis op peil met halfjaarlijkse scholingsmomenten voor de raad. De goede verstandhouding met de bestuurders wordt gewaardeerd en zal blijven bestaan. Op inhoud komt de definitieve invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) eraan op 25 mei a.s. Dit kan betekenen dat er procedures aangepast moeten worden. Daarbij mag de OR uiteraard meedenken en adviseren. Kortom, er is genoeg te doen de komende vier jaar!

 

Terug naar overzicht

^