Manažérske systémy

Spoločnosť G4S Technology Solutions (SK), s.r.o má zavedené nasledujúce manažérske systémy

Certifikáty

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO/IEC 27001
^