Skip to main content

Manažérske systémy

Skupina G4S (SK), je certifikovaná v rámci spoločností G4S Technology Solutions (SK), s.r.o. a spoločnosti G4S Fire Services (SK), s.r.o. na nasledujúce manažérske systémy.

Certifikáty

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO/IEC 27001
^