Skip to main content
G4S Slovakia - Co Poskytujeme

Čo poskytujeme

G4S zabezpečuje ochranu bohatstva a prosperity miliónov ľudí po celom svete - pomáha vytvárať bezpečnejšie a lepšie prostredie, v ktorom ľudia žijú a pracujú.

V G4S veríme, že v každej bezpečnostnej výzve je príležitosť "odomknúť" skryté benefity. 

Kľúčom k tomuto je porozumenie celku. Ťažíme z našich celosvetových zdrojov v oblastiach logistiky, bezpečnostných technológií, poradenstva v oblasti rizík, riadenia projektov, ako aj z našich skúseností s manažovaním svetovo najvyššieho počtu bezpečnostných pracovníkov v prostredí viac ako 100 krajín, aby sme vytvorili bezpečnostné riešenia, ktoré budú poskytovať viac ako len súčet ich jednotlivých častí.

Vďaka tomuto sú naši zákazníci schopní lepšie chrániť svoje kritické aktíva (alebo investície, majetok, imanie, pohľadávky), vykazovať vyššie tržby, znížovať náklady a poskytovať svojim zákazníkom kvalitnejšie služby.

To, čo poskytujeme v neistých časoch, skutočne zaváži. Dovoľte nám pomôcť vám vidieť všetky možnosti, ktoré existujú pri zabezpečovaní bezpečnosti vášho sveta.

Zároveň máme zavedený a certifikovaný integrovaný systém riadenia podľa noriem ISO 9001, ISO 14001.

Kontakt

Pre viac informácii nás prosím kontaktujte 
^