Skip to main content

Stredisko registrácie poplachov

Stredisko registrácie poplachov

Nepretržitý elektronický monitoring objektov a automobilov na celom území Slovenskej republiky.

Elektronická ochrana objektov

Vykonáva sa prostredníctvom Strediska registrovania poplachov (SRP). Ide o službu, ktorá zabezpečuje  nepretržité, 24-hodinové monitorovanie chránených objektov zabezpečených Elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS) alebo Elektronickou požiarnou signalizáciou (EPS). Informácie o aktuálnych stavoch na chránených objektoch sa prenášajú na Pult centralizovanej ochrany (PCO),  kde ich operátor SRP vyhodnocuje a na základe špecifikácií  konkrétneho objektu (zmluvných podmienok) zabezpečí požadované činnosti. napr. vyslanie zásahovej skupiny.

Represívna ochrana objektov

V prípade hlásenia narušenia objektu sa realizuje represívna ochrana objektov spočívajúca v priamom zásahu pracovníkov zásahovej skupiny na objekte za účelom zamedzenia vzniku škôd, resp. eliminácie už vzniknutej škodovej udalosti.

^