Skip to main content

Sociálna zodpovednosť

G4S si uvedomuje svoju etickú zodpovednosť voči svojim zamestnancom, zákazníkom, investorom, lokálnym komunitám a ostatným zainteresovaným stranám.

Ako globálna organizácia pôsobiaca vo viac ako 125 krajinách sveta a ako jeden z najväčších svetových súkromných zamestnávateľov, G4S hrá signifikantnú rolu v životoch státisícov ľudí - priamo cez zamestnávanie a obchodný vzťah so zákazníkmi a dodávateľmi, a nepriamo cez svoju angažovanosť vo vzťahu k miestnym komunitám, v ktorých naši zamestnanci žijú a pracujú.

^