Skip to main content

Business Continuity Plan

Een plan dat de te nemen maatregelen vastlegt om in geval van calamiteit de organisatie toe te laten zijn kritieke diensten te blijven leveren op een aanvaardbaar niveau, of deze met deze diensten op een zo snel mogelijk manier opnieuw aan te vatten.
Business Continuity plan

  Inhoud Resultaat
 

De inhoud is steeds bedrijfsspecifiek en wordt vastgelegd in functie van de aard van de organisatie en de wensen van de klant. In ieder geval is er steeds een Business Impact Analyse, die als specifieke inventaris en risk assessment als fundament dient voor een uitgeschreven stappenplan (zie ook: intern noodplan). 

G4S Training & Consultancy Services levert u een bruikbaar business continuity plan af. Dit dient regelmatig getest en herzien te worden. De klant kan dit zelf of met onze assistentie up-to-date houden

  Voor wie Vereiste voorkennis
 

Management & safetyverantwoordelijken van de site. 

Geen.

G4S Training & Consultancy Services is een vergunde onderneming voor veiligheidsadvies. Dit kan een belangrijk argument zijn naar uw verzekeraar. 

 

 
^